Concurs pentru o funcție de şef în Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani

Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani organizează concurs pentru ocuparea unei funcții de conducere, respectiv cea de șef poliție oraș III la Poliția orașului Ștefănești.

Postul va fi ocupat pe perioadă nedeterminată și poate fi ocupat de un ofițer cu gradul minim de subinspector de poliție. Dosarele candidaților se depun până pe 11 ianuarie, iar concursul, care constă într-un interviu pe teme profesionale, va avea loc pe 7 februarie.

Condiții generale și criterii specifice:

a) este declarat «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop; Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale;
b) nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală;
c) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
d) îndeplineşte condiţiile de vechime şi studii.

Cerințele postului:

– gradul profesional: minim subinspector de politie
– pregătire de bază: Pentru cei care au absolvit anterior organizarii studiilor universitare in sistem Bologna: studii universitare de lunga durata, cu diploma de licenta sau echivalenta, in domeniul drept, stiinte militare, informatii si ordine publica.Pentru cei care au absolvit studii universitare in sistem Bologna: studii superioare de licenta, ciclul I de studii universitare, intr-unul din urmatoarele domenii: stiinte juridice, stiinte economice, stiinte militare, informatii si ordine publica, stiinte administrative.
pregătire de specialitate: Pentru cei care au absolvit anterior organizarii studiilor universitare in sistem Bologna: studii universitare de lunga durata, cu diploma de licenta echivalenta in una dintre specializarile urmatoarelor domenii de stiinte: stiinte juridice, stiinte economice ori stiinte militare, informatii si ordine publica sau cursuri postuniversitare ori de masterat (studii de master), in specializarea management sau una din specializarile urmatoarelor domenii fundamentale de stiinte: stiinte juridice, stiinte economice ori stiinte militare si informatii. Pentru cei care au absolvit studii universitare in sistem Bologna: studii de master, ciclul II de studii universitare, in ramura de stiinte -stiinte economice sau in unul din urmatoarele domenii universitare de masterat: drept, stiinte militare, informatii si securitate nationala, ordine publica si siguranta nationala ori management.
– alte cunoştinţe: Cultura generala, cunostinte generale cu privire la sistemul oganizatoric si functional al MAI, relatiilor cu publicul si mass-media.
autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: Sa detina/sa obtina certificat/autorizatie de acces la documente clasificate din clasa Secrete de stat -nivel Strict Secret, obtinut conform prevederilor legale in vigoare
– Sa detina/sa obtina aviz pentru desemnare in structurile politiei judiciare, obtinut conform prevederilor legale in vigoare.
– Sa detina permis de conducere categoria B
– vechime în muncă/din care în MAI: Sa aiba minim 3 ani vechime in munca si MAI
– vechime în funcţii de conducere: Nu este necesar.
– limbi străine:citit/scris/vorbit: Nu e cazul.
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: Sa aiba 2 ani vechime in specialitatea studiilor.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *