Taxele și impozitele pe clădiri, terenuri și mașini vor crește semnificativ anul viitor la Botoșani. Ce determină majorările!

directia de impozite si taxe locale- BotosaniTaxele și impozitele pe clădiri, terenuri și mașini încasate de Primăria municipiului Botoșani vor crește semnificativ anul viitor. Majorarea este determinată de rata anuală a inflației, ea fiind obligatorie, potrivit Codului fiscal. Municipalitatea a lansat în dezbatere publică un proiect de hotărâre de Consiliu Local privind taxele și impozitele pe 2024, care prevede creșterea taxelor și impozitelor.

Astfel, potrivit proiectului, pentru anul 2024 nivelurile impozitelor şi taxelor locale stabilite în lei sau care au la bază o anumită sumă în lei trebuie să fie indexat cu rata inflației de 13,8%, comunicată oficial pentru anul fiscal anterior, pe site-ul Institutului Naţional de statistică.

Având în vedere reglementările legale privind stabilirea, calcularea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale, compartimentele de specialitate din Primăria Municipiului Botoşani au analizat masa impozabilă şi categoriile de impozite şi taxe aplicabile pe teritoriul Municipiului Botoşani și propun ca nivelele impozitelor și taxelor locale stabilite în sumă fixă să fie indexate pentru anul 2024 cu cota de 13,8%, iar cotele de calcul stabilite procentual să se mențină la nivelul anului 2023”, prevede proiectul de act normativ.

Iată cum se vor calcula taxele și impozitele!

1. Impozitul pe clădirile rezidențiale și clădirile – anexă aflate în proprietatea persoanelor fizice, reglementat a se stabili cu o cotă cuprinsă între 0,08% și 0,2% cu posibilitatea de majorare pe plan local cu până la 50%, propunem să se stabilească la nivelul de 0,1%, fără aplicarea unor cote adiționale, care sunt în competența de aprobare a Consiliului local.

2. Impozitul pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, exclusiv pentru clădirile utilizate pentru activități din domeniul agricol, propunem să se stabilească cu cota de 0,45% asupra valorii impozabile, fără aplicarea unor cote adiționale, cu mențiunea că nivelul cotei prevăzut de lege este între 0,2% și 1,3% cu posibilitatea majorării pe plan local cu până la 50%.

3. Impozitul/taxa pe clădirile rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice, reglementate a se stabili cu o cotă cuprinsă între 0,08% și 0,2% cu posibilitatea majorării pe plan local cu până la 50%, propunem să se stabilească la nivelul de 0,11%.

4. Impozitul pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice, cu excepția clădirilor utilizate pentru activități din domeniul agricol, propunem să se stabilească cu cota de 1,3%, la care să se aplice o cotă adițională de 5%, care este în competența de aprobare a Consiliului local, cu mențiunea că nivelul prevăzut de lege este între 0,2% și 1,3% cu posibilitatea majorării pe plan local cu până la 50%.

5. Taxa pe clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ- teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz persoanelor juridice și fizice, propunem să se stabilească la nivelul de 0,3%, cu mențiunea că nivelul prevăzut de lege este între 0,2% și 1,3% cu posibilitatea majorării pe plan local cu până la 50%.

6. Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietate sau deținute de persoanele juridice și persoanele fizice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, cota pentru calculul impozitului/taxei pe clădiri se propune la nivelul de 0,4%, nivel stabilit prin lege, fără aplicarea de cote adiționale de competență locală de până la 50%.

7. Impozitul/taxa pe terenul intravilan și extravilan, datorat de persoanele fizice și persoanele juridice, se propune diferențiat pe zone, la nivelele stabilite pentru anul 2023 indexate cu rata inflației de 13,8%.

8. Impozitul pe mijloacele de transport, datorat atât de persoanele fizice, cât şi de persoanele juridice, se propune, pentru anul 2024, la nivelele stabilite pentru anul 2023 indexate cu rata inflației de 13,8%, la care să se aplice o cotă adițională de 15% la mijloacele de transport cu tracțiune mecanică, remorci, semiremorci, rulote și mijloace de transport pe apă, care este în competența de aprobare a Consiliului local. Pentru mijloacele de transport hibride se propune menținerea reducerii cu 95% a impozitului pe mijloacele de transport, cu precizarea că potrivit Codului fiscal la această categorie de mijloace de transport s-a reglementat o reducere de minimum 50%.

9. Taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor propunem a se aproba în limita nivelelor stabilite pentru anul 2023, indexate cu rata inflației de 13,8%. Pentru a da posibilitatea contribuabililor să efectueze plata în termen s-a propus ca la taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activităților înregistrate în grupele CAEN: 561 – Restaurante, 563 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 – Alte activități recreative și distractive datorate pentru unitățile și standurile de comercializare existente la data de 31 decembrie 2023, taxa să se plătească anticipat, până la data de 31 martie 2024.

10. Taxele pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate se propun după cum urmează:
a) Cota taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate se propune la nivelul de 3%, cu menţiunea că nivelul acestei cote, reglementat prin Codul fiscal, este cuprins între 1% şi 3% cu posibilitatea majorării pe plan local cu până la 50%, iar pentru anul 2023 s-a aprobat tot nivelul de 3%;
b) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se propune la nivelul aprobat pentru anul 2023, indexat cu rata inflației de 13,8%.

11. Impozitul pe spectacole se propune a se calcula cu aceleași cote care s-au aprobat pentru anul 2023.

12. La taxele pentru utilizare temporară a locurilor publice, prevăzute la pct.19, subpunctele 1 – 12 din anexa 1 la proiectul de hotărâre, propunem indexarea nivelelor aprobate pentru anul 2024 cu rata inflației de 13,8 %, cu menținerea criteriilor și condițiilor aprobate pentru anul 2023.
Pentru a da posibilitatea contribuabililor să efectueze plata în termen s-a propus ca la taxele datorate pentru acordurile de rezervare loc parcare existente în vigoare la data de 31 decembrie 2023, care au termen de plată anticipat, termenul de plată să fie data de 31 martie 2024.

13. La taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă și taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri se propun nivelele aprobate pentru anul 2023, indexate cu rata inflației de 13,8%.

14. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport, datorate pe întregul an, de către persoanele fizice și persoanele juridice, până la data de 31 martie 2024, inclusiv, se propune a se acorda nivelul maxim legal al bonificaţiei, respectiv 10%. Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren și impozitul pe mijloacele de transport, datorat de către contribuabilii persoane fizice și persoane juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la 31 martie, fără bonificație.

15. Pentru anul 2024 se propune menţinerea zonării terenurilor din intravilanul şi extravilanul Municipiului Botoşani aprobată pentru anul 2023.

16. Se propune ca pentru anul 2024, Consiliul Local să aprobe scutiri şi reduceri la plata impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren, a taxelor pentru eliberarea certificatelor și autorizațiilor și a altor taxe locale categoriilor de beneficiari detaliate în Anexa nr.5, cu
aplicarea regulilor de acordare reglementate prin Codul fiscal și prin Normele metodologice de punere în aplicare a Codului fiscal.
17. Potrivit art. 266 alin.(6) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală propunem a se da la scădere creanţele fiscale mai mici de 20 lei, inclusiv, existente în sold la data de 31 decembrie 2023. Facem menţiunea că pentru anul 2023 și anii anteriori s-a aprobat pentru
scădere același nivel al creanțelor.

18. Conform art.489 alin. (4) și (5) din Codul fiscal s-a propus ca impozitul pentru clădirile neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Botoșani să se majoreze cu:

a) cu 300% pentru punctajul procentual cuprins între 6,1 și 25%;
b) cu 400% pentru punctajul procentual mai mare de 25,1 %. Punctajul se stabilește conform Anexei nr. 6 la hotărâre. Totodată s-a propus ca impozitul pentru terenurile neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Botoșani să se majoreze cu :
a) cu 300% pentru punctajul procentual egal cu 50%;
b) cu 400% pentru punctajul procentual egal cu 100%. Punctajul se stabilește conform Anexei nr. 7 la hotărâre.Clădirile și terenurile neîngrijite pentru care urmează a se aplica această majorare urmează să fie stabilite prin hotărâri ale Consiliului local, care au caracter individual

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *