Comunicat de presă: Finalizare proiect “Acces la e-educație prin dezvoltarea infrastructurii IT la nivelul Scolii Gimnaziale “Ioan Murariu” Cristinești”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Finalizare proiect Acces la e-educație prin dezvoltarea infrastructurii IT la nivelul Scolii Gimnaziale Ioan Murariu” Cristinești,cod SMIS:144656

 

Școala Gimnazială Ioan Murariu” Cristinești, cu sediul în localitatea Cristinești, strada Primăriei nr. 63, comuna Cristinești, cod poștal 717105, județul Botoșani, CIF: 26016850, telefon: 0231619155, web: https://scoalacristinesti.ro/, email: [email protected], anunță finalizarea proiectului Acces la e-educație prin dezvoltarea infrastructurii IT la nivelul Scolii Gimnaziale “Ioan Murariu” Cristinești, cod SMIS:144656, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr. 465/233t/22.12.2021.

Proiectul a fost cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020, Axa prioritară 2 Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 Creșterea gradului de utilizare a Internetului, Acțiunea 2.3.3 Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE.

Valoarea totală a proiectului: 1.360.876,48 lei, din care:

-valoarea totală eligibilă a proiectului: 1.360.876,48 lei;

-valoarea eligibilă nerambursabilă: 1.360.876,48 lei (Valoare FEDR = 1.156.745,02 lei, Valoare BS = 204.131,46 lei);

-valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului: 0,00 lei;

-valoarea neeligibilă inclusiv TVA: 0,00 lei.

Perioada de implementare a proiectului: 22.12.2021 – 21.12.2022.

Obiectivul general al proiectului îl constituie asigurarea accesului elevilor Școlii Gimnaziale “Ioan Murariu” Cristinești la procesul de învățare în mediul on-line și desfășurarea în bune condiții a activităților didactice desfășurate on-line în contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-CoV-2.

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

OS1 – Dotarea a 471 elevi înmatriculați la Școala Gimnazială “Ioan Murariu” Cristinești cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare, necesare pentru asigurarea accesului acestora la procesul de învățare în mediul on-line;

OS2 – Dotarea Scolii Gimnaziale “Ioan Murariu” Cristinești cu echipamente / dispozitive electronice, destinate asigurării desfășurării activităților didactice on-line;

OS3 – Instalare si configurare rețea LAN în 30 de săli de clasă ale Școlii Gimnaziale “Ioan Murariu” Cristinești si în structurile acesteia;

Rezultate obținute în urma implementării proiectului:

– 471 de elevi din cadrul Scolii Gimnaziale “Ioan Murariu” Cristinești au fost dotați cu tablete școlare;

– 47 de cadre didactice care își desfășoară activitatea în cadrul Scolii Gimnaziale “Ioan Murariu” Cristinești au fost dotate cu laptopuri;

– 30 de săli de clasă au fost dotate cu echipamente IT destinate predării on line. Fiecare sală de clasă a fost dotată cu: o tablă interactivă, un videoproiector, un ecran de proiecție, o cameră web conferință și un sistem all in one;

– 30 de clase au configurate și instalate rețele LAN.

Detalii suplimentare se pot obține de la Școala Gimnazială “Ioan Murariu” Cristinești, cu sediul în localitatea Cristinești, strada Primăriei nr. 63, comuna Cristinești, cod poștal 717105, județul Botoșani, persoane de contact: Darie Oana, manager proiect/Rusu Florin, responsabil tehnic, telefon: 0231619155, e-mail: [email protected], website: https://scoalacristinesti.ro/.

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com