Cum vor obține salariații acces la Revisal pentru a-și descărca adeverința de vechime

Posibilitatea salariaților de a-și accesa propriile date din registrul general de evidență a salariaților (prin portalul Reges sau aplicația Revisal) va fi operaționalizată abia în 2025. Chiar dacă termenul este îndepărtat, a fost oficializată procedura prin care va fi permis accesul. Astfel, HG 1.164/2022 stabilește că, pentru a avea acces online salariații sau foștii salariați, vor trebui să obțină numele de utilizator și parola pentru acces fie prin depunerea documentației fizic, fie online, scrie avocat.net.

Obținerea numelui de utilizator și parola pentru registru se va putea face în nume propriu sau prin împuterniciți, dacă dețin o procură specială în acest sens.

Documentele necesare sunt obținerea accesului la Revisal sunt următoarele:

  • solicitare scrisă pentru eliberarea numelui de utilizator și a parolei (modelul solicitării poate fi descărcat de la finalul acest articol);
  • cartea de identitate, în original sau scanată, dacă documentele se depun online;
  • procură specială pentru cererile formulate de persoana împuternicită, în original sau duplicat de pe actul original.

Cum menționam, aceste documente vor putea fi depuse și online, prin e-mail către ITM-ul corespunzător, dacă persoanele solicitante dețin semnătură electronică calificată.

În funcție de situația în care se regăsesc, salariații vor depune documentele la sediul inspectoratului teritorial de muncă (ITM) în a cărui rază teritorială își are angajatorul sediul sau domiciliul, ITM-ul în a cărui rază teritorială își desfășoară/și-au desfășurat activitatea salariații unității fără personalitate juridică care au primit delegare de competență pentru înființarea, completarea și transmiterea registrului sau ITM-ul în a cărui rază teritorială își are domiciliul (fostul) salariat, dacă sediul angajatorului a fost sau se află în altă localitate decât a primului.

După ce vor obține userul și parola pentru accesarea registrului, salariații vor putea doar să vadă, descarce, tipărească propriile date sau să genereze online și să descarce extrasul din registru. Cu alte cuvinte, nu vor putea să facă niciun fel de modificări datelor pe care le găsesc în “dosarele” lor.

Pe de altă parte, procedura care a fost oficializată prevede că vechimea în muncă, ce poate fi dovedită cu extrasul generat online din registru, va trebui să fie certificată de către angajator, fost sau actual, prin semnătură, nefiind suficientă doar descărcarea documentului pentru a dovedi vechimea în muncă și/sau specialitate.

Astfel, dacă prevederile din HG 1.164/2022 nu vor fi modificate până la finalul lui 2024, salariații care își vor descărca extrasul din Revisal vor avea nevoie să mai facă un drum sau o solicitare fostului sau actualului angajator pentru ca acesta să își pună semnătura pe document.

Reamintim că procedura de obținere a userului și parolei de Revisal va fi accesibilă din 2025. Până atunci, vechimea în muncă se poate dovedi ca și până acum, cu adeverința de vechime eliberată de angajator sau de In

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com