Comunicat de presă finalizare implementare proiect ” Urmărirea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră în urma implementării unui sistem fotovoltaic pentru S.C. MARIOS PRODCONF S.R.L.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

 

Axa Prioritara 11 – Măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice şi stimularea utilizării energiei regenerabile la nivelul întreprinderilor

 

Obiectiv Tematic – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele

 

Obiectiv Specific 11.1: Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul întreprinderilor.

 

„Măsuri de ajutor de stat pentru producție din surse energie regenerabile”

 

19.02.2024

 

Comunicat de presă finalizare implementare proiect ” Urmărirea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră în urma implementării unui sistem fotovoltaic pentru S.C. MARIOS PRODCONF S.R.L.”

 

MARIOS PRODCONF SRL, cod de identificare fiscală 14407773, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J07/16/2002, cu sediul în Municipiul Botoșani, str. Ion Luca Caragiale, nr. 11 , Județul Botoșani, cod 710339, România, a finalizat în data de 19.02.2024 proiectul cu titlul „Urmărirea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră în urma

implementării unui sistem fotovoltaic pentru S.C. MARIOS PRODCONF S.R.L.” cod SMIS 160114, cofinanţat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, implementat la nivel  național de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin AM – POIM în calitate de Autoritate de Management.

Valoarea totală a proiectului este de 610.392,02 lei din care:

 

  • 356,47 lei – Valoarea eligibilă totală
  • 209,45 lei – Valoarea eligibilă nerambursabilă din FC
  • 272,26 lei – Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național
  • 874,76 lei – Cofinanțare
  • 035,55 – Valoare TVA

 

Obiectivul general al proiectului:

Principalul obiectiv urmărit de prezentul plan de investiții este creșterea eficienței energetice care va avea ca impact reducerea emisiilor GES, dezvoltarea unor surse de energie curată la nivelul societății, înregistrarea de economii în consumul anual de energie primară și reducerea intensității energetice activității societății contribuind la atingerea obiectivelor Uniunii Europene pentru perioada 2021-2030, asumate la nivel național prin Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 (PNIESC) privind consumul final de energie provenită din resurse regenerabile și creșterea eficienței energetice. Obiectivele proiectului sunt în strânsă legătură cu obiectivul specific aferent ”Programului Operațional Infrastructură Mare” (POIM 2014-2020), axa prioritară 11 – Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile la nivelul întreprinderilor, prioritatea de investiții 11.1 – Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu al întreprinderilor, și anume asigurarea de eficiență energetică și reducerea consumului.

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului:

  • Sistem fotovoltaic cu o putere instalată de 125.209 kW/h instalat la locația de implementare a proiectului de investiții, la nivelul conturului energetic vizat în analiza energetică..
  • 02% din consumul anual de energie electrică aferent anului 2021 asigurat din surse de energie regenerabilă pe baza sistemului de panouri fotovoltaice instalat în perioada de implementare a proiectului, la nivelul conturului energetic vizat în analiza energetică..
  • Rezultat de emisii de gaze cu efect de seră diminuat cu 76.02% față de anul 2021, ca urmare a implementării proiectului de investiții, la nivelul conturului energetic vizat în analiza energetică.

Perioada implementării proiectului:

10.02.2023 – 31.12.2023

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune, prin

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

 

 

   Date de Contact

Nume: Ghetler Marius Gabriel

Telefon: 0752216503

e-mail: [email protected]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *