Angajări în Parcul de agrement Cornișa. Peste 20 de posturi scoase la concurs

Direcţia Servicii Publice, Sport și Agrement Botoşani organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie, vacante, în cadrul Serviciului Administrare P.R.A.T.S. Cornișa (20 posturi) și în cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate (1 post).

Au fost scoase la concurs următoarele posturi:
• Portar – 5 posturi;
• Muncitor calificat -supraveghetor – 5 posturi;
• Casier – 5 posturi;
• Muncitor întreținere clădiri – 2 posturi;
• Muncitor calificat salvamar – 1 post;
• Inspector de specialitate – 3 posturi.
Concursul va avea loc la Sala Polivalentă ,,Elisabeta Lipă” din B-dul Mihai Eminescu nr. 15A Botoşani şi va fi alcătuit din următoarele probe, astfel:
– 17 ianuarie 2019, ora 10:00 – proba scrisă;
– 22 ianuarie 2019, ora 10:00 – proba practică;
– Interviu – în maximum 4 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor probei anterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiilor contractuale vacante de muncitori calificați: 5 portari, 5 muncitori calificați -supraveghetori, 2 muncitori calificați întreținere clădiri, 1 salvamar la Serviciul Administrare P.R.A.T.S. Cornișa: studii medii/școală profesională/calificare profesională; adeveriță medic- apt pentru efort fizic (pentru postul de Salvamar); vechime în calificarea specificată – fără vechime.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiilor contractuale vacante de casieri la Biroul Încasări P.R.A.T.S. Cornișa: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; vechime în calificarea specificată – minimum 1 an pe un post similar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiilor contractuale vacante de Inspector de specialitate: 2 posturi la Serviciul Administrare P.R.A.T.S. Cornișa și 1 post la Serviciul Financiar-Contabilitate: studii superioare absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în următoarele domenii: 1 post – marketing; 1 post – horticultură, 1 post – finanțe-contabilitate /contabilitate și informatică de gestiune; cunoștințe operare PC, vechime în specialitatea studiilor – minimum 5 ani.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei din Botoşani, strada Codrului nr. 16, până pe data de 04.01.2019, ora 14:00.

Dosarul de participare la concurs va conţine următoarele documente:
• Formular de înscriere (se obţine de la Compartiment R.U.);
• Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (se obţine de la Compartiment R.U.);
• Pentru posturile de inspectori de specialitate copia diplomei de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile menționate;
• Pentru posturile de inspectori de specialitate document care să demonstreze cunoștințe operare PC (se poate depune și o declarație pe proprie răspundere);
• Pentru posturile de muncitori calificați copia diplomei de studii școală profesională/atestat calificare;
• Pentru postul de muncitor calificat salvamar- adeveriță medic- “Apt pentru efort fizic”
• Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, cu menţiunea ,,Apt pentru muncă”;
• Copie act identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
• Cazier judiciar;
• Copia carnetului de muncă, raport REVISAL, sau, după caz, un act care să ateste vechimea în calificarea specificată cât și vechimea în muncă;
• Curriculum vitae.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com