Anunț de presă privind lansarea proiectului ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din Comuna Corni, judetul Botosani”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Comuna Corni, în calitate de beneficiar, implementează proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din Comuna Corni, judetul Botosani”, cod F-PNRR-Dotari-2023-6228.

Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență\ Pilonul VI. Politici pentru noua generație\ Componenta C15: Educație \Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior \Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP) și \Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic și Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației\ Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ, Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele / atelierele școlare.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea procesului educaţional prin actualizarea actului pedagogic și schimbul de informații propriu-zis, precum și înțelegerea pertinentă a disciplinei în contextul actual.

Obiectivele specifice proiectului sunt:

  • Achiziția dotărilor necesare pentru îndeplinirea standardelor de calitate în sălile de clasă și în laboratoarele/atelierele școlare, inclusiv dotările și echipamente educaționale specializate pentru elevii defavorizați și elevii cu cerințe educaționale speciale;
  • Creşterea performanţelor elevilor, care vor avea, astfel, acces la un material didactic în conformitate cu standardele europene;
  • Formarea şi pregătirea de viitori specialişti în domeniul informaticii, chimiei, fizicii, biologiei,  matematicii etc.;
  • Stabilirea unor corelaţii cu caracter interdisciplinar, ceea ce va duce implicit la o lărgire a sferei informaţionale, permiţând o conexiune.

Prin proiect, se urmărește dotarea cu mobilier și echipamente TIC a următoarelor săli de clasă/laboratoare/cabinete:

Școala cu clasele I-VIII, sat CORNI:

–           Dotare cu mobilier și echipamente digitale – 1 laborator de informatică

–           Dotare cu mobilier și echipamente digitale – 18 săli de clasă

–           Dotare cu mobilier și echipamente TIC/materiale didactice – 1 laborator multidisciplinar

–           Dotare cu mobilier și echipamente digitale, materiale didactice – 1 cabinet psihopedagogic

–           Dotare cu mobilier și echipamente digitale, materiale didactice – 1 sală de sport

Școala cu clasele I-VIII, sat SARAFINEŞTI:

–           Dotare cu mobilier și echipamente digitale – 10 săli de clasă

Școala cu clasele I-IV, sat BALTA ARSĂ:

–           Dotare cu mobilier și echipamente digitale – 3 săli de clasă

Grădinița cu program normal nr. 1 , sat CORNI:

–           Dotare cu echipamente digitale – 5 săli de clasă

Grădinița cu program normal nr. 2 , sat CORNI:

–           Dotare cu echipamente digitale – 2 săli de clasă

 

Grădinița cu program normal , sat SARAFINEŞTI:

–           Dotare cu echipamente digitale – 3 săli de clasă

 

Grădinița cu program normal , sat BALTA ARSĂ:

–           Dotare cu echipamente digitale – 1 sală de clasă

Grupul ţintă principal şi direct al acestui proiect îl constituie elevii, dar la acest grup ţintă putem ajunge prin cadrele didactice – care deşi reprezintă un grup ţintă secundar, este grupul ţintă cheie al acestui proiect. Sprijinirea activităţilor de învățare al elevilor se poate face doar prin adaptarea resurselor la nevoile elevilor. Consolidarea rolului şcolii ca principală instituţie de educaţie şi învatamânt se poate face doar prin racordarea la cerinţele contemporane. Educaţia de care beneficiază un copil aduce foloase nu numai părinţilor săi şi lui însuşi, ci şi celorlalţi membri ai societăţii, ei fiind beneficiari indirecţi ai rezultatelor proiectului.

Prin implementarea acestui proiect se urmăreşte, ca numărul elevilor care termină şcoala generală  să crească, pentru a atinge obiectivul principal şi anume reducerea riscului de abandon şcolar.

Beneficiarii proiectului sunt cei 857 de copii din comuna Corni înscriși în anul școlar 2022 – 2023, dar şi generaţiile următoare care se vor bucura de o instituţie amenajată şi dotată corespunzător.

Valoarea totală a proiectului: este de 2.203.981,74 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum 1.852.085,49 lei, valoarea TVA eligibil aferentă este de 351.896,25 lei, iar valoarea sumelor neeligibile este de 0,00 lei.

Data începerii proiectului: 24.08.2023

Data finalizării proiectului: 30.06.2024

Datele de contact ale beneficiarului:

Comuna Corni, judeţul Botoşani

adresa: JUD. BOTOŞANI, SAT CORNI COM. CORNI, cod poștal 717085,

Telefon /Fax: 0742224012/0231588370

Adresa de e-mail: [email protected]

 

 

Primar,

VĂRVĂRUC VALERIAN

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *