Asociația Grupul de Acţiune Locală (GAL) Valea Siretului de Sus anunţă lansarea apelurilor de selecţie pentru măsurile 04, 05 și 06/ 6B

antet GAL Valea Siretului de Sus BotosaniAsociația Grupul de Acţiune Locală (GAL) Valea Siretului de Sus anunţă lansarea apelurilor de selecţie pentru:

Măsura 04/6B Sprijin pentru investițiile în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei

Măsura 05/6B Sprijin pentru crearea de centre comunitare integrate

Măsura 06/6B Sprijin pentru dezvoltarea locală integrată în comunitățile marginalizate rome

 

 1. Data lansării apelului de selecție

Proiectele, un dosar original şi 2 (două) dosare în copie, se vor depune începând cu data de 20.07.2017.

 1. Data limită de depunere a proiectelor

Data limită de depunere – 22.09.2017, orele 14.00.

 1. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiecte

Proiectele se vor depune la sediul GAL Valea Siretului de Sus, comuna Vorona, Judeţul Botoșani, zilnic, de luni până joi, în intervalul orar  08.00-16.00, iar vineri în intervalul orar 08.00-14.00.

În mod obligatoriu, proiectul pentru care se solicită finanțare trebuie implementat în teritoriul GAL Valea Siretului de Sus. Aria geografică a teritoriului cuprinde comunele:  Blândești, Gorbănești, Unțeni, Răchiți, Stăuceni, Vorona, Corni, Bălușeni, Cristești, Tudora, Coșula, Curtești, Vlădeni, Liteni (județul Suceava).

 1. Tipuri de beneficiari eligibili:

Măsura 04/6B:

 • Autoritățile administrației publice locale și asociațiile acestora, conform legislației naționale în vigoare;
 • ONG-uri;
 • Alte instituții publice care prin activitatea acestora contribuie la atingerea priorității vizate prin Măsură.

Măsura 05/6B:

 • Autoritate a administraţiei publice locale acreditată, la data depunerii cererii de finanțare, în condiţiile legii sau care se angajează că se va acredita până la data depunerii dosarului ultimei tranșe de plată;
 • Furnizori publici de servicii sociale acreditaţi, în condițiile legii;
 • Furnizori privați de servicii sociale acreditaţi, la data depunerii cererii de finanțare, în condiţiile legii sau care se vor acredita până la data depunerii dosarului ultimei tranșe de plată:
 • asociaţii şi fundaţii constituite în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv filiale ale asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale recunoscute în conformitate cu legislaţia în vigoare în România
 • unităţi de cult/ structuri ale cultelor aparţinând cultelor religioase recunoscute în România şi constituite conform statutului sau codului canonic al cultului respectiv, inclusiv fundaţii şi asociaţii constituite de culte.
 • GAL-ul.

 Măsura 06/6B:

 • Autoritățile administrației publice locale;
 • ONG-uri acreditate conform legislației în vigoare;
 • Alte entități de drept public sau privat acreditate conform legislației în vigoare.
 1. Fondul disponibil – alocat pe sesiune, cu următoarele precizări:

Măsura 04/6B:

o Suma disponibilă pe măsură – 1.382.548 euro;

o Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect – 100.000 euro/proiect;

o Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) – 100.000 euro/proiect;

o Intensitatea sprijinului: Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritățile publice locale și ONG-uri care sunt negeneratoare de venit și nu va depăși 100.000 euro/proiect.

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit:

 • Suma minimă nerambursabilă: 5.000 euro/proiect;
 • Suma maximă nerambursabilă: 100.000 euro/proiect.

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi de 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit și nu va depăși 100.000 euro.

Măsura 05/6B:

o Suma disponibilă pe măsură – 200.000 euro;

o Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect – 200.000 euro/proiect;

o Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) – 200.000 euro/proiect;

o Intensitatea sprijinului: Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritățile publice locale și ONG-uri care sunt negeneratoare de venit și nu va depăși 200.000 euro/proiect.

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit:

 • Suma minimă nerambursabilă: 5.000 euro/proiect;
 • Suma maximă nerambursabilă: 200.000 euro/proiect.

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi de 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit și nu va depăși 200.000 euro.

Măsura 06/6B:

o Suma disponibilă pe măsură – 79.972 euro;

o Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect – 79.972 euro/proiect;

o Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) – 79.972 euro/proiect;

o Intensitatea sprijinului: Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit:

 • Suma minimă nerambursabilă: 5.000 euro/proiect;
 • Suma maximă nerambursabilă: 79.972 euro/proiect.

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi de 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit și nu va depăși suma alocată pe măsură.

 1. Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate:

Pentru informaţii suplimentare, Asociația Grupul de Acţiune Locală (GAL) Valea Siretului de Sus va pune la dispoziţie un birou de relaţii cu publicul deschis de luni până vineri, de la 8.00-16.00, la sediul GAL Valea Siretului de Sus din comuna Vorona, judeţul Botoșani. Ne puteţi contacta la numărul de telefon 0231/588.743, e-mail: [email protected].

 1. Alte informații pe care GAL le consideră relevante:

Variantele  electronice (suport CD/DVD) sau pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate sunt disponibile la sediul  GAL.

One thought on “Asociația Grupul de Acţiune Locală (GAL) Valea Siretului de Sus anunţă lansarea apelurilor de selecţie pentru măsurile 04, 05 și 06/ 6B

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com