GAL Codrii de Aramă anunţă lansarea apelului de selecţie pentru: MĂSURA M1.B.1/1 B „Încurajarea inițiativelor asociative pentru a crește gradul de reprezentare, informare și dezvoltare a afacerilor agricole”

antet GAL Codrii de arama

ANUNȚ LANSAREA SESIUNII DE CERERI DE PROIECTE

Asociația Grupul de Acţiune Locală (G.A.L) Codrii de Aramă anunţă lansarea apelului de selecţie pentru: MĂSURA M1.B.1/1 B „Încurajarea inițiativelor asociative pentru a crește gradul de reprezentare, informare și dezvoltare a afacerilor agricole” 

  • Data lansării apelului de selecție

Proiectele, un dosar original şi 2 (două) dosare în copie, se vor depune începând cu data de 04.06.2021.

  • Data limită de depunere a proiectelor

Data limită de depunere – 05.07.2021, orele 14.00.

  • Locul si intervalul orar in care se pot depune proiecte

Proiectele se vor depune la punctul de lucru al G.A.L Codrii de Aramă din  sat Cătămărăști Deal, Str.Mihai Eminescu nr.50 A, comuna Mihai Eminescu, Judeţul Bototani, zilnic, de luni până joi, în intervalul orar  07.30-16.00 și vineri în intervalul orar 07.30-13.30, iar în ultima zi de depunere a proiectelor  în intervalul orar 07.30-14.00 sau dacă ultima zi este vineri , în intervalul 08.00-12.00.

In mod obligatoriu, proiectul pentru care se solicită finanțare trebuie implementat în teritoriul G.A.L Codrii de Aramă. Aria geografică a teritoriului cuprinde orașul Bucecea și comunele: Brăești, Corlăteni, Dimăcheni, Leorda, Mihai Eminescu, Nicșeni, Roma, Știubieni, Ungureni, Văculești, Vorniceni.

  • Tipuri de beneficiari eligibili:

-Parteneriatele constituite în baza unui acord de cooperare și în a cărui componență să fie cel puțin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier sau o cooperativă care își desfăsoară activitatea în sectorul agricol:

-fermieri;

-IMM-uri;

-ONG-uri;

Parteneriatul poate fi constitut și din persoane fizice cu condiția ca liderul de proiect să fie cel puțin P.F.A, I.I, I.F,(înființate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare).

Cooperativele agricole(înființate în baza Legii nr. 566/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare);

Societăți cooperative înființate în baza Legii nr.1/2005, repubicată, cu modificările și completările ulterioare, care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect;

Asociații și fundații înființate în baza OG nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005.

  • Fondul disponibil – alocat pe sesiune, cu următoarele precizări:

Suma disponibilă pe măsură este de 40.000 euro;

Suma maximă pe proiect este de 40.000 euro.

Intensitatea sprijinului va fi de 100% pentru:

-Elaborarea studiilor și planurilor de marketing asociate proiectului, inclusiv analize de piață, concept de marketing;

-Costurile de funcționare a cooperării: cheltuieli de transport și de subzistență ale coordonatorului și partenerilor legate de activitățile parteneriatului, cheltuieli legate de închirierea spațiilor, achiziție echipamente IT și alte dotări necesare desfășurării cooperării;

-Costuri directe ale proiectului specifice, corelate cu planul proiectului, inclusiv costuri de promovare, nu vor depăși 20% din valoarea proiectului;

-Pentru cheltuieli de marketing legate de etichetarea și ambalarea produsului și investiții în construcții aferente activității de producție, achiziție de echipamente/utilaje necesare implementării proiectului, așa cum rezultă din planul proiectului, inclusiv mijloace de transport adecvate activității descrise în proiect se vor aplica ratele de sprijin prevăzute în Anexa II, punctul 17(3) din R(UE) nr. 1305/2013;

-Cheltuielile de consultanță și pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă respectă prevederile art. 45 din R(UE) nr. 1305/2013 și trebuie să se încadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcții/montaj și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd investiții în achiziții simple.

-Pentru investițiile care sunt eligibile în cadrul altor articole ale REG 1305/2013, sprijinul va respecta intensitatea prevăzută pentru acestea în Anexa II la REG. 1305/2013.

 

  • Datele de contact ale G.A.L unde solicitanții pot obține informații detaliate:

Pentru informaţii suplimentare, Asociația Grupul de Acţiune Locală (G.A.L) Codrii de Aramă vă pune la dispoziţie un birou de relaţii cu publicul deschis de luni până joi, de la 7.30-16.00, și vineri de la 07.30-13.30, la sediul G.A.L Codrii de Aramă din Cătămărăști Deal, str.Mihai Eminescu nr.50 A, Comuna Mihai Eminescu, judeţul Botosani. Ne puteţi contacta la numărul de telefon 0371.126.071, e-mail: [email protected].

  • Alte informații pe care G.A.L le consideră relevante:Variantele electronice (suport CD/DVD) sau pe suport tipărit a informatiilor detaliate aferente măsurilor lansate sunt disponibile la sediul  A.L și pe pagina de internet www.codriidearama.eu .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *