Luna noiembrie vine cu schimbări importante pentru mulți botoșăneni. Beneficiarii ajutorului de incluziune și a celui pentru familie cu copii sunt direct vizați

Municipalitatea botoșăneană anunță că, începând cu 1 noiembrie 2023, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr.196 din 2016, privind Venitul Minim de Incluziune (VMI) și a Normelor Metodologie aprobate prin HG nr.1154 din 2022, nu se mai acordă Venitul Minim Garantat (VMG) și Ajutorul pentru susținerea familiei (ASF). Drept urmare, în perioada 1 noiembrie – 31 decembrie 2023, toți beneficiarii actuali ai VMG și ASF trebuie să se înregistreze la Direcția de Asistență Socială Botoșani, cu sediul pe strada Săvenilor, nr. 12, pentru a beneficia de Venitul Minim de Incluziune.

Venitul Minim de Incluziune reprezintă un beneficiu de asistență socială acordat familiilor și persoanelor singure aflate în situații de dificultate, cu scopul prevenirii și combaterii sărăciei și riscului de excluziune socială. Venitul Minim de Incluziune are două componente:

 • ajutor de incluziune
 • ajutor pentru familia cu copii.

Condițiile de acordare a VMI

Venitul Minim de Incluziune se acordă persoanelor care îndeplinesc următoarele condiții generale:

 1. Nu dispun de venituri suficiente pentru a-și asigura un nivel de trai minim
 2. Au venituri nete lunare ajustate (venitul net lunar ajustat reprezintă suma care revine fiecărui membru de familie din venitul net lunar total al acesteia, după aplicarea coeficienților de echivalență corespunzători dimensiunii familiei)
 3. Pentru acordarea ajutorului de incluziune, venitul net lunar ajustat trebuie să fie de până la 275 de lei, respectiv de până la 400 de lei pentru persoana singură în vârstă de cel puțin 65 de ani
 4. Pentru acordarea ajutorului pentru familia cu copii, venitul net lunar ajustat trebuie să fie de până la 700 de lei
 5. Completează cererea de acordare a venitului minim de incluziune și furnizează documentele justificative.

Cererea va fi analizată de către reprezentanții DAS Botoșani, care vor stabili dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare a VMI, prin verificarea documentelor depuse de solicitanți și efectuarea de anchete sociale la domiciliul acestora.

 

Vt

Formula de calcul al venitului net ajustat este următoarea: Vaj= ––

Dfam, unde:

Vt – venitul total al familiei/persoanei singure, la care, după caz, se aplică reducerea prevăzută la art.11, lit.a) din lege (50% din totalitatea acestora, dar nu mai mult de 500 de lei/familie, nu se iau în calcul la stabilirea veniturilor nete lunare ale familiei);

Dfam – dimensiunea familiei, care însă nu reprezintă numărul persoanelor din familie, ci se calculează folosind coeficienții de echivalență stabiliți conform prevederilor art.9, alin (2) din legea privind venitul minim de incluziune și anume:

 1. 1– pentru persoana singură sau pentru un singur membru de familie
 2. 0,5 – pentru fiecare persoană în plus, adult sau copil.

Exemplu: pentru familia compusă din 4 persoane, Dfam se stabilește astfel:

 • Număr persoane 4 (din care 2 adulți și 2 copii)
 • Dfam – suma coeficienților de echivalență = 1+0,5+0,5+0.5=2,5.

„Începând cu 1 noiembrie, botoșănenii care sunt solicitanți de venim minim garantat  și/sau de alocație pentru susținerea familiei sau cei care nu au beneficiat de VMG sau ASF până acum, dar se află în dificultate, pot depune la Direcția de Asistență Socială documente pentru acordarea Venitului Minim de Incluziune. Cererea și documentele doveditoare se pot depune atât fizic, la sediul DAS Botoșani, de luni până joi în intervalul orar 9:00 – 15:00, cât și în format electronic (prin completarea cererii tip al cărei model va fi disponibil pe site-ul Primăriei Botoșani și cel al Direcției de Asistență Socială ( www.primariabt.ro; www.dasbotosani.ro), la adresa de e-mail [email protected]”, a declarat viceprimarul Liviu Toma, edil care coordonează activitatea DAS.

Documentele necesare pentru a solicita VMI:

 • Cererea – declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială – modelul cererii se găsește la sediul DAS Botoșani sau pe site-ul DAS, la secțiunea formulare tipizate
 • Acordul privind colectarea datelor personale
 • Actul de identitate al solicitantului și al membrilor familiei
 • Adeverințe de venit pentru toate sursele de venit ale familiei
 • Certificat de naștere pentru fiecare copil
 • Certificat de deces pentru oricare membru decedat al familiei
 • Dovada școlarizării pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 16 ani
 • Angajamentul de plată (pentru situațiile în care se pot constata drepturi acordate necuvenit)
 • Alte documente specifice situației beneficiarului.

Lista bunurilor care conduc automat la neacordarea VMI:

Bunuri imobile

 • Clădiri, alte spații locative în afara locuinței de domiciliu, precum și terenuri situate în intravilan cu suprafața de peste 1.200 de metri pătrați în zona urbană și 2.500 de metri pătrați în zona rurală, în afara terenurilor de împrejmuire a locuinței și a curții aferente.
 • Persoana sau familia care deține pe lângă locuința de domiciliu o cotă parte dintr-o altă clădire/spațiu locativ/imobil poate beneficia de venit minim de incluziune indiferent de mărimea cotei, dacă prin această posesiune nu poate valorifica bunul respectiv.

Bunuri mobile

 • Mai mult de un vehicul cu o vechime mai mare de 10 ani, cu drept de circulație pe drumurile publice
 • Autovehicul cu drept de circulație pe drumurile publice cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepția celor utilizate și/sau adaptate pentru transportul persoanelor cu dizabilități
 • Șalupe, bărci cu motor, iahturi sau alte tipuri de ambarcațiuni, cu excepția celor necesare pentru transport în cazul persoanelor care locuiesc în aria Rezervației Biosferei Delta Dunării.

Depozite bancare

 • Cel puțin unul dintre membrii familiei deține în calitate de titular, unul sau mai multe conturi/depozite bancare, a căror sumă totală este de 3 ori mai mare față de valoarea câștigului salarial mediu brut prevăzut de Legea asigurărilor sociale de stat.

                                                           

Un cunoscut om de afaceri din Botoșani a devenit cetățean de onoare al comunei Vorona. „A ajuns să fabrice mobilă care ajunge în America și alte țări europene”

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *