Anunț de presă privind finalizarea proiectului „Simplificarea administrativă și reducerea birocrației prin implementarea de măsuri de digitalizare în municipiul Botoșani“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAT Municipiul Botoșani, în calitate de Beneficiar, a încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice – Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, contractul de finanțare nr. 362/13.06.2019 pentru proiectul „Simplificarea administrativă și reducerea birocrației prin implementarea de măsuri de digitalizare în municipiul Botoșani“, cod MySMIS 2014+ 128790, cod SIPOCA 644.

Proiectul a fost implementat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa Prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Operațiunea 2.1. – Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Obiectivul general al proiectului: simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni, prin dezvoltarea și implementarea unei soluții informatice integrate.

Obiectivele specifice:
1. Dezvoltarea și implementarea unei soluții informatice integrate ce susține simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățenii Municipiului Botoșani atât din perspectiva back-office cât și front-office;
2. Instruirea personalului din cadrul UAT Municipiului Botoșani pentru utilizarea optimă a soluției informatice integrate prin proiect.

Rezultatele finale obținute prin proiect:
• Simplificarea procedurilor administrative privind calculul și plata impozitelor și taxele locale, și anume: servicii online privind taxele și impozitele locale, cu posibilitatea de a efectua plăți online; modul mobile pentru serviciile adresate cetățenilor; software și sistem de bonuri de ordine; comunicarea online cu birouri executori judecătorești; gestionarea veniturilor din chirii; concesiuni gestionarea veniturilor din parcări; încasări și inspecție fiscal în teren; automatizare instituire popriri; modul de management al prescriptibilității debitelor; sumarul unic al contribuabilului; import automat extrase de trezorerie; calcul de taxe și impozite; contabilizarea automată a veniturilor;
• Un portal web care permite publicarea automată pe site a unor informații de interes public (registrul Certificatelor de urbanism, număr adeverințe emise, număr certificate fiscal emise, valoarea investițiilor realizate, execuție bugetară, etc);
• Modul servicii online registru agricol;
• Gestiunea patrimoniului public/privat;
• Hartă interactivă;
• Management investiții și achiziții publice;
• Registrul Spațiilor verzi;
• Modulul Management de proiect;
• Instruirea unui număr de 80 de persoane din cadrul Primăriei Municipiului Botoșani (77 de funcționari publici și 3 aleși locali) în domeniul utilizării în plan operațional a soluțiilor informatice implementate cu scopul de a simplifica procesul administrativ.

Perioada de implementare a proiectului a fost de 37 de luni, respectiv 13.06.2019 – 13.07.2022.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este 2.953.520,49 lei, din care contribuția proprie a Municipiului Botoșani este de 59.070,41 lei.

Date de contact: Primăria Municipiului Botoșani, Tel.: 0231.502.200, int 109, Fax: 0231.531.595,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *