Se caută ofițer pentru o funcție de conducere în IPJ Botoșani. Se organizează concurs

Inspectoratul de Poliție Județean IPJ) Botoșani organizează concurs pentru ocuparea unei funcții de conducere. Este vorba de funcția de șef la Secția rurală I prevăzut cu gradul de Subinspector de poliție. Dosarele pentru acest post se depun până pe 21 iunie, iar concursul efectiv va avea loc pe 25 iulie.

Concursul constă într-un interviu pe teme profesionale, desfășurat la sediul IPJ Botoșani, iar pentru a fi admiși candidații trebuie să obțină minim nota 7.

Condiții generale și criterii specifice: 

a) este declarat «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop; Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale;
b) nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală;
c) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
d) îndeplineşte condiţiile de vechime şi studii.

Cerințele postului: 
 • gradul profesional: minim subinspector de politie
 • pregătire de bază: -pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare in sistem Bologna: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  -pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem Bologna: studii superioare de licentă, ciclul I de studii universitare.
 • pregătire de specialitate: nu este cazul
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: – deţinerea/obtinerea autorizatiei de acces la informatii clasificate nivel strict secret
  – deţinerea/obtinerea avizului de organ de cercetare al politiei judiciare
 • trăsături psihice şi de personalitate: să fie APT psihologic pentru functii de conducere
 • aptitudini şi abilităţi necesare: să detină permis de conducere categoria B
 • definirea sumara a atributiilor postului: – coordonează activitatea de menţinere a ordinii publice, de prevenire şi combatere a infracţionalităţii şi a altor fapte care afectează climatul de ordine şi siguranţă publică pe raza localităţilor rurale date in responsabilitate
 • parametri privind starea sănătăţii somatice: apt din punct de vedere medical potrivit baremelor medicale din MAI pentru functii de conducere
 • vechime în muncă/din care în MAI: 2 ani
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: 2 ani
Dată limită depunere dosar: 21.06.2024, ora 16:00

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *