Și-a lovit vecinul cu hârlețul în cap. Botoșăneanul și-a aflat astăzi pedeapsa

barbat retinut de politie- catuse- arest- BotosaniUn bărbat din județul Botoșani a fost condamnat, luni, de magistrații de la Tribunalul Botoșani, la o pedeapsă de doi ani și zece luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă de omor. Botoșăneanul Vasile Irimia, acum în vârstă de 59 de ani, a fost găsit vinovat într-un dosar în care a fost acuzat că l-ar fi rănit grav pe un consătean pe care l-ar fi lovit cu un hârleț în cap.

În luna mai a anului 2020, între Vasile Irimia și consăteanul său din localitatea Draxini – comuna Bălușeni a izbucnit un conflict spontan. Ambii au folosit unelte agricole în bătaia iscată între ei, însă cel care a lovit mai tare a fost Vasile Irimia, care și-a băgat în spital vecinul.

Botoșăneanul a fost obligat să plătească părţii civile Macsim Dumitru suma de 13.000 lei (din care 3000 lei daune materiale și 10.000 lei daune morale) şi suma de 2.000 lei, cheltuieli de judecată.

Sentința nu este definitivă.

Google New Urmareste-ne pe Google News

Solutia pe scurt: Condamnă pe inculpatul Irimia Vasile pentru săvârşirea infracţiunilor de:

  • tentativă la infracţiunea de „omor”, prev. şi ped. de art. 32 raportat la art. 188 al. 1 şi 2 Cod penal, cu aplic. 375 și art. 396 alin. 10 Cod procedură penală și art. 75 alin. 2 lit. b Cod penal la pedeapsa de 2 (doi) ani și 9 (nouă) luni închisoare şi la pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, h, n Cod pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a deţine, purta şi folosi orice categorie de arme, dreptul de a comunica cu persoana vătămată Macsim Dumitru ori de a se apropia de aceasta, pe o durată de 2 ani de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. În temeiul art. 65 alin. 1 Cod pen. cu referire la art. 65 alin. 3 Cod pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, h, n Cod pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a deţine, purta şi folosi orice categorie de arme, dreptul de a comunica cu persoana vătămată Macsim Dumitru, ori de a se apropia de aceasta, de la data rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.
  • „violare de domiciliu” prev. şi ped. de art. 224 al. 2 Cod penal raportat la art. 179 alin 2 Cod penal cu aplic. 375 și art. 396 alin. 10 Cod procedură penală și art. 75 alin. 2 lit. b Cod penal la pedeapsa de 3 (trei) luni închisoare. În baza art. 38 alin. 1 lit. a rap. la art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, contopește pedepsele principale cu închisoarea aplicate prin prezenta sentință şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 2 ani și 9 luni (doi ani și nouă luni) închisoare, la care adaugă un spor de 1 (una) lună închisoare reprezentând o treime din totalul celeilalte pedepse (3 luni), urmând ca acesta să execute pedeapsa rezultantă de 2 (doi) ani și 10 (zece) luni închisoare.

În temeiul art. 45 alin. 1, 3 lit. a Cod penal, aplică inculpatului, cu titlu de pedeapsă complementară, interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, h, n Cod pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a deţine, purta şi folosi orice categorie de arme, dreptul de a comunica cu persoana vătămată Macsim Dumitru ori de a se apropia de aceasta, pe o durată de 2 ani de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe.

În temeiul art. 45 alin. 5 Cod penal coroborat cu art. 45 alin. 1, 3 lit. a Cod penal, aplică inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, h, n Cod pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a deţine, purta şi folosi orice categorie de arme, dreptul de a comunica cu persoana vătămată Macsim Dumitru, ori de a se apropia de aceasta, de la data rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art.91 C.penal dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 4 ani, conform dispoziţiilor art.92 C.p. În baza art.93 al.1 C.p. va obliga inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a)să se prezinte la Serviciul de probaţiune Botoşani, la datele fixate de acesta; b)să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c)să anunţe Serviciului de probaţiune Botoşani, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d)să comunice Serviciului de probaţiune Botoşani schimbarea locului de muncă; e)să comunice Serviciului de probaţiune Botoşani informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. 2 Cod penal impune inculpatului obligaţia de a frecventa unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. 3 şi 4 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 zile, constând în activităţi desfășurate în cadrul Primăriei Bălu?eni ori în cadrul Primăriei Dorohoi . Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 alin. 1, 2, 4, 5 şi 6 Cod penal, privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere, textele de lege invocate statuând că: (1)Dacă pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată, cu rea-credință, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligațiile impuse ori stabilite de lege, instanța revocă suspendarea și dispune executarea pedepsei. (2)Dacă până la expirarea termenului de supraveghere persoana supravegheată nu îndeplinește integral obligațiile civile stabilite prin hotărâre, instan?a revocă suspendarea ?i dispune executarea pedepsei, afară de cazul în care persoana dovedește că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească. (4) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere cel condamnat a săvârșit o nouă infracțiune, descoperită până la împlinirea termenului și pentru care s-a pronunțat o condamnare la pedeapsa închisorii, chiar după expirarea acestui termen, instanța revocă suspendarea și dispune executarea pedepsei. (5) Pedeapsa principală pentru noua infrac?iune se stabilește și se execută, după caz, potrivit dispozițiilor referitoare la recidivă sau la pluralitatea intermediară. (6) Dacă infracțiunea ulterioară este săvârșită din culpă, instanța poate menține ori revoca suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. În cazul revocării, dispozițiile alin. (1), alin. (4) ?i alin. (5) se aplică în mod corespunzător.

În temeiul art. 7 din Legea nr. 76/2008 cu referire la Anexa 1 din Legea nr. 187 din 24.10.2012 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, dispune prelevarea de probe biologice de la inculpat în vederea introducerii profilului genetic în Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare. În temeiul art. 5 alin. 5 din Legea nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare informează inculpatul că probele biologice recoltate vor fi utilizate pentru obţinerea şi stocarea în S.N.D.G.J. a profilului genetic. În baza dispozi?iilor art. 112 alin 1 lit.b Cod penal dispune confiscarea specială a cazmalei ambalată în colet nr. 3 aparținând inculpatului, întrucât a fost utilizată de inculpat pentru comiterea infracțiunii. Obligă inculpatul să plătească părţii civile Macsim Dumitru suma de 13.000 lei (din care 3000 lei daune materiale și 10.000 lei daune morale) şi suma de 2.000 lei, cheltuieli de judecată. Obligă inculpatul să plătească părții civile S.J.A. Botoșani suma de 585,60 lei, cheltuieli de transport și asistență medicală, la care se adaugă dobânda legală calculată de la data de 03.05.2020 până la achitarea integrală a debitului, părții civile Spitalul Județean de Urgență Mavromati Botoșani suma de 597,50 lei, cheltuieli de spitalizare, la care se adaugă dobânda legală calculată de la data de 03.05.2020 până la achitarea integrală a debitului şi păr?ii civile Spitalul Municipal Dorohoi suma de 119,71 lei, cheltuieli de spitalizare, la care se adaugă dobânda legală calculată de la data de 03.05.2020 până la achitarea integrală a debitului. În baza dispoziţiilor art. 274 alin. (1) din Codul de procedură penală, faţă de volumul lucrărilor efectuate şi numărul de termene acordate, reţinând culpa procesuală a inculpatului, instanţa îl obligă pe acesta la plata sumei de 700 cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, compusă din suma de 320 lei – cheltuieli judiciare avansate în cursul urmăririi penale şi suma de 380 lei – cheltuieli judiciare avansate în cursul judecăţii. În baza dispoziţiilor art. 272 din Codul de procedură penală, onorariul apărătorului din oficiu desemnat pentru inculpatul Irimia Vasile, aferent procedurii de cameră preliminară şi judecată, în cuantum de 1495 lei, va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Botoşani (avocat Aruxandei Monica – delegaţie nr. 1641/29.09.2022). În baza dispoziţiilor art. 275 alin. (6) din Codul de procedură penală, cheltuielile privind avocatul din oficiu vor rămâne în sarcina statului. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată azi, 26.02.2024, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin.1 teza finală Cod procedură penală.
Document: Hotarâre  34/2024  26.02.2024

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *