Încă un post de şef în Poliţia din Botoşani, scos la concurs

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Botoşani a lansat concursul pentru ocuparea funcţiei de şef de poliţie la Poliţia oraşului Bucecea. Candidaţii trebuie să fie ofiţer cu grad minim de inspector de poliţie. Candidaturile pentru acest concurs se depun până joi, 22 februarie, iar examenul propriu zius va avea loc pe 12 martie.

Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

Condiții generale și criterii specifice: 

a) este declarat «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop; Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale;
b) nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală;
c) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
d) îndeplineşte condiţiile de vechime şi studii.

Cerințele postului: 
 • gradul profesional: inspector de politie
 • pregătire de bază: – pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem Bologna: studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul drept, ştiinţe economice, ştiinţe economice, ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică.
  -pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem ” Bologna”: studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare într-unul din următoarele domenii: ştiinţe juridice, ştiinţe economice, ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, ştiinţe administrative.
 • pregătire de specialitate: – pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem Bologna: studii universitare de lungă durată cu diplomă de licență / echivalentă în una din specializările următoarelor domenii de științe: științe juridice, științe economice ori științe militare, informații și ordine publică sau cursuri postuniversitare ori de masterat (studii de master) în specializarea management sau una din specializările următoarelor domenii fundamentale de științe: științe juridice, științe economice ori științe militare și informații.
  -pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem Bologna: studii de master, ciclul II de studii universitare, în ramura de științe -științe economice sau în unul din următoarele domenii universitare de masterat: drept, științe militare, informații și securitate națională, ordine publică și siguranță națională ori management.
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: -să dețină/să obțină aviz pentru numirea în structurile poliției judiciare, în calitate de organ de cercetare al poliției judiciare;
  -să dețină/să obțină autorizație de acces la informații clasificate din clasa “Secret de Stat”, nivel „Strict Secret”, conform prevederilor legale în vigoare
  -să dețină permis de conducere categoria „B”.
 • vechime în muncă/din care în MAI: – 3 ani
 • vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs: -3 ani
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: -2 ani
 • parametri privind starea sănătăţii somatice: – apt medical pentru functie de conducere
 • trăsături psihice şi de personalitate: -apt medical pentru functie de conducere

Google New Urmareste-ne pe Google News

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *