O primărie din Botoşani anunţă că îşi construieşte prima reţea inteligentă de distribuţie gaze naturale

O primărie din Botoşani anunţă că îşi construieşte prima reţea inteligentă de distribuţie gaze naturale. Este vorba de Primăria comunei Răchiţi, care a lansat o licitaţie de aproape 40 de milioane de lei pentru desemnarea firmei sau firmelor care vor efectua servicii de proiectare faza Proiect Tehnic, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru proiectul de investiții ”Înfiinţare reţea inteligentă de distribuţie gaze naturale”.

Proiectul este finanţat prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny” şi presupune crerea unei reţele de distribuţie a gazelor naturale de peste 50 de kilometri şi racordarea la reţeaua de gaz a 1.843 de gospodării din Răchiţi.

Contractul de servicii va avea următoarele etape:

A. Elaborarea urmatoarelor documentatii: a. Documentatii tehnice (actualizate/completate) pentru obtinerea avizelor si acordurilor conform certificatului de urbanism (avize detinatori de retele, acord ISC, dupa caz, etc) pentru fiecare obiect distinct 1-4 prevazut in caietele de sarcini, dupa cum este cazul. Proiectantul va actualiza /completa inclusiv documentatiile tehnice care fac parte din prezenta documentatie de atribuire, asa cum va fi prevazut de : *beneficiar, *verificatori de proiecte atestati ANRE contractati de beneficiar, *organele abilitate pentru emiterea avizelor si acordurilor, *concesionar; b. documentatie tehnica pentru obtinerea ATR de la Transgaz si Delgaz conform Ordinului ANRE nr 118/ 2013 completat cu Ordinul 41/2018 (Norme tehnice proiectare conducte de transport) si Ordinul 89/2018 completat cu Ordinul nr 2/ 2023 (Norme tehnice proiectare sisteme de distributie gaze naturale)- dupa caz. c. Daca este cazul: documentatie pentru obtinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism; d. Proiect Tehnic,pentru toate cele patru obiecte distincte,prevazute in Caietele de sarcini, potrivit prevederilor legale; inclusiv Antemasuratori si liste de cantitati, inclusiv pentru organizarea de santier; e. Detalii de executie, pentru toate cele patru obiecte distincte,prevazute in Caietele de sarcini; f. Intocmire referat la terminarea executiei obiectivului de investitie;

B. Servicii conexe: a. Obtinerea avize, acorduri,(plata taxelor intra in sarcina beneficiarului final al investitiei); b. Asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor (inclusiv fazele determinante și modificarile aduse proiectului/ dispozitii de santier).

C. Executie lucrari. Solutia propusa: – Modificare/amplificare SRMP str. Manolesti Deal,jud. Botosani, apartiand Transgaz SA. – Inlocuire conducta gaze naturale presiune medie din polietilena DN160 mm cu DN 315mm , L=1340m, respectiv OL Φ = 6” cu OL Φ = 12”, lungime L= 10 m. – Extindere conducta gaze naturale presiune medie din polietilena DN 315mm, L=1065 m pana la limita UAT Rachiti; – Post masura 2500 mc/h la limita UAT Rachiti; – Retea de distributie gaze naturale presiune medie in L=50.682 km, cu plecare din statia de masura a conductei de distributie din polietilena cu DN 250mm (in prezent, in sistem se asigura o presiune de: P=1.4 bari); – Racorduri gaze 1843 buc; – Sistem inteligent de distributie,contorizare inteligenta, telemasura, teletransmisie, SCADA, pentru toti consumatorii; – Liste dotari si echipamente si programe specifice de calculator in corelare cu inregistrarea consumului de gaze, facturarea si transmiterea automata a tututor parametrilor in sistem. – Active corporale: programe, softuri, etc. Termenul limita in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare este cu 7 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 13 zile.

Valoarea totala estimata: 39.376.805 lei.

Google New Urmareste-ne pe Google News

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *