Un cunoscut medic din Botoşani, declarat colaborator al Securităţii. Va fi anchetat penal

Un cunoscut medic din Botoşani a fost declarat colaborator al Securităţii și va fi anchetat penal pentru fals în declarații. Este vorba de fostul consilier local și județean, medicul ortoped Radu Malancea, care a deținut și funcția de manager al Spitalului Județean de Urgență Mavromati, dar și cea de medic șef secție Ortopedie.

Malancea a fost verificat de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), din oficiu, după ce a obținut calitatea de consilier județean in cadrul Consiliului Judeţean Botoşani. În urma acestei verificări, CNSAS a stabilit că medicul botoșănean ar fi colaborat cu Securitatea din regimul comunist. Pentru constatarea acestei calități, CNSAS a deschis o acțiune în instanță, iar Curtea de Apel București a constatat calitatea lui Radu Malancea de colaborator al Securității.

Solutia pe scurt: Admite cererea. Constată calitatea pârâtului de colaborator al Securităţii. Cu drept de a formula recurs în termen de 15 zile de la comunicare cale de atac care, în cazul formulării, se va depune la Curtea de Apel Bucureşti. Pronunțată azi, 23.01.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

Ca urmare a faptului că la obținerea calității de consilier județean Malancea a depus o declarație pe propria răspundere din care a rezultat că nu a fost colaborator al Securității, va fi sesizat Parchetul cu privire la falsul în declarații.

Cum se declară un colaborator al Securității

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității constatarea calităţii de lucrător/colaborator al securităţii (OUG nr.24/2008)

Direcţia de specialitate din cadrul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, ca urmare a sesizării din oficiu a Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii sau la solicitarea persoanei îndreptăţite, desfăşoară activităţi specifice administrative de verificare a documentelor şi informaţiilor deţinute în legătură cu o anumită persoană în arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, precum şi la instituţii care mai deţin documente create de Securitate.

(2) Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, la cererea Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, pune la dispoziţia acestuia toate informaţiile necesare în termen de 30 de zile de la primirea solicitării.

Articolul 7

(1) În baza verificărilor prevăzute la art. 6 alin. (1), direcţia de specialitate întocmeşte o notă de constatare cu privire la calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia pentru persoana care a făcut obiectul verificării.

(2) Nota de constatare se înaintează Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, însoţită de întreaga documentaţie care a stat la baza întocmirii ei, precum şi de avizul Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii.

(3) Nota de constatare va cuprinde: numele, prenumele, numele conspirativ, acolo unde există, ale persoanei verificate, perioada activităţii în cadrul Securităţii sau a colaborării cu aceasta, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi lista documentelor pe baza cărora a fost emisă.

Articolul 8

Colegiul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii va lua în discuţie nota de constatare şi, după caz:

  1. a) aprobă nota de constatare şi dispune Direcţiei juridice introducerea unei acţiuni în constatare a calităţii de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia;
  2. b) infirmă nota de constatare şi dispune Direcţiei juridice eliberarea unei adeverinţe din care să rezulte că persoana verificată nu a avut calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia.

Articolul 9

În cazul în care din nota de constatare rezultă că nu există date sau documente privind calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia pentru persoana care a făcut obiectul verificării, Colegiul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii dispune eliberarea unei adeverinţe în acest sens.

Articolul 10

(1) Notele de constatare şi adeverinţele emise de Colegiul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii se comunică persoanelor verificate, precum şi persoanelor care au solicitat verificarea, în cazul verificării la cerere, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(2) Adeverinţele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b) şi art. 9 se publică de îndată pe pagina de internet a Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii şi pot fi contestate în faţa instanţei de contencios administrativ de către orice persoană interesată, în termen de 30 de zile de la publicarea lor.

Articolul 11

(1) Acţiunea în constatarea calităţii de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia se introduce la secţia de contencios administrativ a Tribunalului Bucureşti, fiind scutită de taxă de timbru.

(2) Hotărârea tribunalului poate fi atacată cu recurs, în condiţiile legii.

(3) La dosarul cauzei se depun copii certificate de pe documentele aflate în arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, documentele originale putând fi consultate la arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii.

Google New Urmareste-ne pe Google News

Mărturisirea unei mame din Botoșani te lasă fără cuvinte. Ultima dorință a fiului său de 10 ani, înainte de a muri: Să fiu câte un pic mai sănătos până naște mama mea, să îl cunosc pe fratele meu

3 thoughts on “Un cunoscut medic din Botoşani, declarat colaborator al Securităţii. Va fi anchetat penal

  1. Mai era un medic de prin Darabani colaborator al securitatii, ala a ajuns si parlamentar, mai era si pe la ambasada din Israel cu ceva functii si va avea pensie de parlamentar, sau deja o are

  2. Distinsul domn din poza este unul din cei mai buni profesionisti din zona!
    RESPECT DOMNULE DOCTOR!
    Daca a scris, a scris despre cei care sunt si atunci si acum rebuturi.. …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *