Anunț privind începerea implementării proiectului “Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente a  Școlii Gimnaziale „Aristotel Crîșmaru” Drăgușeni

 

COMUNICAT DE PRESĂ ÎNCEPERE PROIECT

Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente a  Școlii Gimnaziale „Aristotel Crîșmaru” Drăgușeni, comuna Drăgușeni, județul Botoșani

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

 

Comuna Drăgușeni anunță începerea , comuna Drăgușeni, județul Botoșani”, cod F-PNRR-Dotari-2023-3510,  finanțat în cadrul apelului “Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”, prin PNRR\Pilonul VI. Politici pentru noua generație\Componenta C15: Educație\Reforma 4.Crearea unei rute proiesionaie complete pentru învățământul tehnic superior\Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP) și Investiția  14.Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic și Reforma 5.Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației\Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ precum și Reforma 6.Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar\ Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și iaboratoarele/atelierele școlare.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea calității procesului de învățământ în Școala Gimnazială Aristotel Crășmaru din județul Botoșani prin realizarea de investiții ce vor asigura diversificarea și modernizarea spațiilor de învățare, prin înființarea unui laborator de infomatică și dotarea cu echipamente TIC, mobilier și materiale didactice a mediilor de învățare.

Obiective specifice:

  1. Dezvoltarea infrastructurii școlare prin înființarea unui laborator de informatică și dotarea corespunzătoare a acestuia (cu mobilier și echipamante TIC).
  2. Îmbunătățirea mediilor de învățare și crearea unui climat favorabil studiului prin dotarea cu mobilier, echipamente TIC materiale didactice a sălilor de clasă.
  3. Creșterea calității infrastrcucturii specifice diverselor discipline de studiu prin dotarea cu echipamente digitale, mobilier și materiale specifice a laboratorului de chimie, a cabinetului de limbă și comunicare și a sălii de sport.

Investițiile ce se vor realiza vor asigura resursele necesare pentru implementarea procesului educațional la standardele moderne, adaptate reglementărilor actuale în domeniu.

 

Data de începere a proiectului : 11.08.2023

Data finalizării proiectului: 31.12.2024

Valoare totală proiect:  1.130.044,46 lei (fără TVA)

Valoarea nerambursabilă finanțată din PNRR: 1.089.044,46 lei (fără TVA)

 

Contact:

Comunei Drăgușeni, telefon: 0374914066 / 0746265247,    e-mail: [email protected]

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *