Se caută șefi de post în mai multe comune din Botoșani. Inspectoratul de Poliție organizează concurs

post de politie leorda botosani2Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani organizează concurs, prin recrutare din sursă internă, din rândul agenților de poliţie,, pentru ocuparea unor funcții de șef de post în mai multe comune din județul Botoșani.

Astfel, se caută șefi pentru unitățile de poliție din comunele Bălușeni, Gorbănești, Cândești, Dersca, Lozna, Coțușca, Havârna, Prăjeni, Durnești și Santa Mare.

Concursul/examenul se va desfăşura la sediul IPJ Botoşani pe 14 noiembrie 2023 şi va consta în susţinerea unei probe unice, respectiv un interviu structurat pe subiecte profesionale, din tematica şi bibliografia stabilite de comisie.

Condiţii de participare la concurs:

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să fie agenți de poliţie şi să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii:

 • să aibă pregătirea de bază: studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • să deţină gradul profesional de minim agent de poliţie;
 • să aibă o vechime în muncă / din care în Ministerul Afacerilor Interne: 2 ani /2 ani;
 • să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
 • să deţină/să obţină autorizație de acces la informaţiile clasificate, nivel ,,Secret ”;
 • să deţină/să obţină aviz pentru desemnarea în structurile poliţiei judiciare;
 • să deţină/să obţină aviz pentru desemnarea ca poliţist rutier;
 • să fie declaraţi „apt medical” şi „apt psihologic”;
 • să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de aceştia să nu fie pusă în mişcare acţiunea penală;
 • să fi obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu.

Un cunoscut om de afaceri din Botoşani îşi deschide cafenea în Centrul Vechi. A obţinut spaţiu de la Primărie

Reguli privind înscrierea la concurs:

Cererile de participare la concurs (conform modelului anexat) vor fi adresate  domnului inspector șef  și vor fi transmise  la adresa de email a Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani  – Serviciul Resurse Umane [email protected] până la data de 13 octombrie 2023, ora 16.00 (inclusiv în zilele nelucrătoare).

Dosarele de recrutare vor fi depuse, până la aceeași dată, respectiv 13.10.2023, ora 16.00 (și în zilele nelucrătoare), exclusiv în format electronic (scanat, format PDF needitabil), la adresa   de e-mail   a Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani  – Serviciul Resurse Umane [email protected] și vor cuprinde documentele prevăzute de art. 60 alin. (1) din Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016, astfel:

 1. cerere de înscriere ( conform modelului prevăzut în Anexa 2)
 2. curriculum vitae model comun european (conform modelului prevăzut în Anexa 3);
 3. copia actului de identitate
 4. copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului (diplomă de bacalaureat și foaie matricolă);
 5. adeverință care conține rezultatul ultimului examen de bilanț, eliberată de medicul de unitate, cu menţiunea „apt medical promovare în funcţie de conducere”; potrivit Dispoziției comune a directorului Direcției Medicale și a directorului DGMRU nr. 936164 din 15.03.2022/327674 din 15.03.2022.
 6. declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare (conform modelului prevăzut în Anexa 4);
 7.   Candidaţii care nu sunt încadraţi la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Botoșani vor depune   o  adeverinţă   eliberată de  unitatea unde sunt încadraţi din care să rezulte gradul profesional, calificativele obţinute la ultimele două evaluări anuale de serviciu, vechimea în specialitatea studiilor pentru care se organizează concurs, vechimea în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs, precum şi faptul că nu sunt cercetaţi disciplinar, nu sunt sub efectul vreunei sancţiuni disciplinare, față de aceștia nu a fost pusă în mișcare acțiunea penală, nu sunt puşi la dispoziţie în condiţiile art. 2721 (2) sau suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 2725 lit. a) şi b) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.

Eroină la 18 ani! O elevă i-a oprit sângerarea cu mâinile goale elevului din Botoșani înjunghiat în autobuz

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *