Comunicat Nova Apaserv SA Botoșani: A fost semnat Contractul pentru „Furnizarea şi montarea de contoare de apă rece cu citire la distanţă”

În ziua 28 august 2023, a avut loc semnarea Contractului pentru:„Furnizarea şi montarea de contoare de apă rece cu citire la distantă”. Respectivul Contract reprezintă una dintre componentele Proiectului: EXTINDEREA ŞI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE MONITORIZARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ, INCLUSIV ACHIZIŢIA DE ECHIPAMENTE ŞI SOFTWARE PENTRU DIGITALIZAREA ACTIVITĂŢII NOVA APASERV S.A.BOTOŞANI”Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructura Mare şi implementat de către Societatea Comercială NOVA APASERV SA Botoşani, ca urmare a semnării, la nivelul MINISTERULUI INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE, a  Contractului de Finanţare numărul 2187 din data de 25 mai 2023.

Bugetul total alocat pentru realizarea Proiectului este de 11.824.766,25 lei, din care, conform schemei de finanţare, 7.860.384,87 lei reprezintă finanţarea eligibilă nerambursabilă de la Uniunea Europeană, echivalent cu 85 % din valoarea totală eligibilă aprobată.

Contractul de Furnizare a fost încheiat între SC NOVA APASERV SA Botoşani, în calitate de Autoritate Contractantă şi firma contractoare câştigătoare (Furnizorul), în calitate de Prestator, iar valoarea acestuia este de 8.903.529,85 lei, fără TVA.

Alături de celelalte Contracte, care reprezintă componente ale Proiectului:„EXTINDEREA ŞI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE MONITORIZARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ, INCLUSIV ACHIZIŢIA DE ECHIPAMENTE ŞI SOFTWARE PENTRU DIGITALIZAREA ACTIVITĂŢII NOVA APASERV S.A.BOTOŞANI”şi anume:

Achizitie servicii de consultanta

Achizitie servicii de informare si publicitate

Achiziție servicii de audit de proiect,

Proiectul în sine işi propune implementarea unor măsuri de digitalizare la nivelul Operatorului Regional, cu scopul accelerării deciziilor privind îmbunătăţirea calităţii serviciului, menţinând parametrii principali la un nivel optim pentru consumatori. Obiectivele sale specifice se concretizează prin: reducerea cu 2%/an în ceea ce priveşte pierderile tehnologice, ca urmare a identificării în timp real a avariilor şi incidentelor, reducerea timpilor de intervenţie şi maximizarea eficienţei procedurilor de reparaţie / remediere a defectelor, reducerea consumului energetic şi reducerea cu 60%/an a pierderilor datorate erorilor de măsurare şi prelucrare a datelor.

Finalizarea reuşită a Contractului de Furnizare va contribui la îndeplinirea angajamentelor ce derivă din directivele europene privind epurarea apelor uzate (91/271/EEC) şi calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE),conducând la ridicarea nivelului standardelor de viaţă în România.

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operaţional Infrastructura Mare

Date de contact Buznea Delia – Responsabil cu Presa şi Relaţii Publice în cadrul Unităţii de Implementare a Proiectului Tel: 0040-374-106-800; Fax:0040-374-106-803, E-mail: [email protected]; Web: www.NovaProject.ro

Vezi aici Comunicatul integral transmis de Nova Apaserv Botosani

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *