Se caută asistent stomatologic pentru o școală din municipiul Botoșani. Ce condiții trebuie să îndeplinească!

Primăria municipiului Botoșani organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de asistent medical la Cabinetul Stomatologic din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 13 Botoșani. Concursul va avea două probe, iar asistenții medicali înscriși trebuie să aibă gradul principal. Proba scrisă va avea loc pe 11 ianuarie, iar interviul pe 16 ianuarie.

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale de participare la concurs:

 • cetăţenie română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 • să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • să aibă capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • să îndeplinească condițiile de studii, vechime în specialitate și condițiile specifice necesare ocupării postului de asistemt medical , grad principal;
 • să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată
  la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • să nu execute o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii
  ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 • să facă dovada că nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii
  nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

B )Condiții specifice de ocupare a postului de asistent medical, grad principal:

 • Să fie absolvenți de liceu, cu diploma de bacalaureat
 • Să fie absolvenți ai Școlii postliceale sanitare absolvită cu diplomă în specialitatea de asistent medical generalist ;
  c) Să prezinte certificat de membru OAMMR;
  d) Adeverință de absolvire examen grad principal :
  e) Adeverință de vechime de cel puțin 5 ani în domeniul asistenței medicale stomatologice

Artista din Botoșani sabotată de colegii invidioși. Cântăreața face mărturisiri și despre plata „în natură”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *