Absolvenţii de liceu din Botoşani, invitaţi să devină şomeri. Anunţul lansat de AJOFM

AJOFM Botosani sediu (2)Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Botoșani îi invită pe absolvențiii instituţiilor de învăţământ  să se înregistreze în evidenţa AJOFM pentru a beneficia de servicii personalizate în vederea integrării pe piaţa forţei de muncă şi să poată beneficia de ajutorul de şomaj. Înscrierea în baza de date a AJOFM Botoşani are loc în termen de 60 de zile de la absolvire.

Potrivit prevederilor Ordinului nr. 5549 din 5 noiembrie 2021 al Ministrului Educaţiei cursurile claselor terminale din învăţământul liceal se încheie în data de 27 mai 2022(data limită de înregistrare în evidența AJOFM Botoșani 25 iulie 2022)

Precizăm că înregistrarea ca persoană în căutarea unui loc de muncă este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii facilităților acordate potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

Astfel, absolvenţii instituțiilor de învățământ care se înregistrează în evidenţele agenţiilor pentru ocuparea forței de muncă în raza cărora își au domiciliul, beneficiază de servicii de informare şi consiliere profesională, medierea muncii, servicii gratuite de formare profesională, precum și de facilități financiare.

Actele necesare pentru înregistrarea absolvenților în evidenţa AJOFM Botoșani ca persoane în căutarea unui loc de muncă, sunt:

  • actul de identitate, în original;
  • actele de studii şi de calificare sau adeverinţa din care să rezulte data absolvirii, în original;
  • curriculum vitae, întocmit conform modelului comun aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae;
  • declaraţie pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, că persoana nu are restricţii medicale care o împiedică să presteze muncă sau că are eventuale restricţii medicale care o împiedică să presteze o anumită muncă

Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana, în vârstă de minim 16 ani, care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii.

Absolvenţii de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de Bacalaureat, sunt așteptați să se înregistreze în evidența Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Botoșani.

Elevii care nu au situaţia școlară încheiată la toate materiile, se pot înregistra în evidențele agenției în termen de 60 de zile de la data promovării examenului de corigență.

 

Ziaristul Viorel Ilişoi va lansa, sâmbătă, o carte la Botoşani. Evenimentul are loc la Galeriile de Artă

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com