Tribunalul Botoșani dispune intrarea în insolvență a firmei Inginer Consultant SRL

insolventa, stiri, botosaniTribunalul Botoșani a dispus, vineri, deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă a societății comerciale Inginer Consultant SRL, societate implicată într-un imens scandal de corupție la Botoșani. Instanța a numit ca lichidator al firmei pe lichidatorul Petru Nechita.

Firma Inginer Consultant SRL Botoșani a asigurat asistența tehnică a proiectului de modernizare a sistemului de termoficare din municipiul Botoșani cu fonduri europene, însă justiția a stabilit că această firmă a câștigat ilegal licitația.

Inginer Consultant SRL a fost implicată în dosarul în care fostul viceprimar Cătălin Alexa, dar și fratele acestuia au fost acuzați de fapte de corupție.

Judecătorii suceveni au decis, în 2019, condamnarea lui Cătălin Alexa la doi ani de închisoare cu suspendare, pentru pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată și conflict de interese, în timp ce fratele său, Bogdan Vasile Alexa va trebui să execute o pedeapsă cu executare de trei ani și patru luni de închisoare pentru folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care au avut ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene.

Potrivit anchetatorilor, în perioada noiembrie-decembrie 2011 era preşedinte al comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului „Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor – sursa şi reţele” (sistemul de termoficare l municipiului Botoșani) şi i-a determinat pe membrii comisiei să accepte oferta depusă de firma fratelui său, Inginer Consultant SRL Scheia- Suceava.

Mai mult decât atât, datele prezentate în ofertă nu au fost reale, iar instituţia a ajuns să dea înapoi banii la UE, respectiv 2.241.620 de lei.  În același dosar, fostul administrator al firmei din Suceava, Adrian Nicolae, cel care a depus oferta falsificată la Primăria Botoşani, a primit doi ani de închisoare cu suspendare.

O firmă din Botoșani, implicată într-un imens scandal de corupție, și-a cerut insolvența

 

 

Solutia pe scurt: Admite cererea formulată de debitorul SC Inginer Consultant SRL, prin administrator Humă Vasile. În temeiul art.71 alin. 1 teza II din Legea 85/2014, raportat la art.145 alin.1 lit.A pct.a) din Legea 85/2014, Dispune deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă a debitorului SC Inginer Consultant SRL. În temeiul art.73 rap. la art. 45 lit. d) teza a II-a din Legea 85/2014, desemnează în calitate de lichidator judiciar provizoriu pe CII Nechita Petru, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din lege, cu un onorariu provizoriu de 1.500 lei. În temeiul art.145 alin.2 lit.a) din Legea 85/2014, dispune dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare al acesteia. În temeiul art. 86 alin.1 din Legea 85/2014, dispune notificarea băncilor la care are deschise conturi debitoarea, în sensul de a nu dispune de sume fără un ordin al lichidatorului judiciar, sub sancţiunea amenzii judiciare prevăzută la art. 86 alin. 2 teza finală şi atragerii răspunderii pentru prejudiciul creat. Lichidatorul judiciar va comunica de urgenţă băncilor instituirea acestei interdicţii. În temeiul art. 147 din Legea 85/2014, dispune ca lichidatorul judiciar să notifice deschiderea procedurii simplificate de faliment: debitorului, creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor potrivit art. 74 şi Oficiului Registrului Comerţului. Notificarea ca fi publicată, pe cheltuiala averii debitorului, într-un ziar de largă circulaţie şi în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. Fixează termenul-limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului la data de 14.04.2021. Fixează termenul pentru verificarea creanţelor, de întocmire şi de publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe la 23.04.2021. Contestaţiile la tabelul preliminar trebuie depuse la tribunal în termen de 7 zile de la publicarea în B.P.I. Sub sancţiunea anulării, contestaţia va fi însoţită de dovada, în original, a achitării taxei judiciare de timbru de 200 lei, precum şi de toate înscrisurile pe care partea înţelege să se folosească în dovedirea susţinerilor sale, cu arătarea oricăror altor probe care se solicită, cu excepţia celor care nu se află în posesia părţii sau care nu sunt cunoscute la momentul formulării contestaţiei. Partea care formulează contestaţia este obligată să trimită, cu confirmare de primire, câte un exemplar al contestaţiei şi al documentelor ce o însoţesc lichidatorului judiciar, creditorului a cărui creanţă o contestă (dacă este cazul), precum şi administratorului special, sub sancţiunea amenzii prevăzute de art. 187 alin. 1 pct. 2 din Noul Cod de Procedură Civilă. Întâmpinarea se depune în termen de 10 zile de la comunicarea contestaţiei şi a documentelor care o însoţesc. Partea care formulează întâmpinarea este obligată, sub sancţiunea decăderii de a mai propune probe şi de a invoca excepţii, să comunice un exemplar al întâmpinării, cu confirmare de primire, contestatorului, lichidatorului judiciar şi administratorului special, după caz. Fixează termenul pentru definitivarea tabelului creanţelor la 21.05.2021. Fixează data şedinţei adunării creditorilor la data de 28.04.2021, la sediul pe care lichidatorul judiciar îl va comunica din timp creditorilor şi convoacă creditorii debitoarei, şedinţă care va avea în mod obligatoriu pe ordinea de zi atât confirmarea/desemnarea lichidatorului judiciar, cât şi stabilirea onorariului acestuia, conform art.57 alin. 2 teza finală din Legea 85/2014. În temeiul art. 76 din Legea 85/2014, se dispune comunicarea sentinţei de deschidere către instanţele judecătoreşti în a căror jurisdicţie îşi are sediul debitorul şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi. În temeiul art. 39 din Legea privind procedura insolvenţei, dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar la o bancă din România din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii. În caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către lichidatorul judiciar. Atrage atenţia debitorului că, potrivit art. 82 alin. 1 din Legea 85/2006, are obligaţia de a pune la dispoziţia lichidatorului judiciar şi a creditorului deţinând cel puţin 20 % din valoarea totală a creanţelor cuprinse în tabelul definitiv de creanţe toate informaţiile şi documentele apreciate ca necesare cu privire la activitatea şi averea sa, precum şi lista cuprinzând plăţile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii şi transferurile patrimoniale făcute în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii, sub sancţiunea amendării persoanelor responsabile de nepredare. Pune în vedere lichidatorului judiciar să examineze situaţia economică a debitorului şi a documentelor depuse conform prevederilor art. 74 din Legea 85/2014 şi până la data de 25.03.2021 să întocmească şi să depună la dosar un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei debitorului, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, potrivit art. 97 alin.1 din lege. În temeiul art. 151 din Legea 85/2014, Dispune inventarierea şi sigilarea bunurilor din averea debitorului şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare. Fixează termenul pentru continuarea procedurii la data de 19.04.2021. Executorie. Cu drept de apel în 7 zile de la comunicare, care va fi depus la Tribunalul Botoşani. Pronunţată în şedinţa publică.
Document: Hotărâre intermediară  49/2021  05.03.2021

2 thoughts on “Tribunalul Botoșani dispune intrarea în insolvență a firmei Inginer Consultant SRL

 1. INTREB PENTRU UN AMIC CARE VREA SA FURE SI EL BANI DE LA BUGETUL PRIMARIE ?? SE POATE FURA FARA ACORDUL PRIMARULUI ??
  …se ascunse averea furate din bugetul local , merita ?? da merita dupa aia esti permanent surazator si prietenos cu toata lumea !

 2. Toti acesti indivizi care se agata de putere se duc la furat !
  Si ei recunosc ca de asta se duc !
  eu cetateanul ce sa fac ?
  stau ca un idiot si ma uit cum astia fac averi si eu … eu votez !
  Oare aste e democratia pe care au trambitat asa zisii democrati?
  TE BAGI LA PUTERE SI FURI BANI PUBLIC .
  NU ASA CU SACUL, PRIN DIFERITE METODE CARE SUNT PERFECTIONATE DIN ZI IN ZI ?? PAI SI ATUNCI ???

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com