Proiect derulat de Inspectoratul Școlar pentru profesionalizarea cadrelor didactice prin formare continuă

Inspectoratul Scolar, Botosani, stiri, isjInspectoratul Școlar Județean Botoșani implementează, timp de 27 de luni, proiectul ProForm-PROfesionalizarea cadrelor didactice prin FORMare continuă, POCU/ 73/ 6/ 6/ 108182, în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6, Apelul Profesori motivați în școli defavorizate.

În data de 20.02.2019, la Liceul „Ştefan D. Luchian” Ştefăneşti şi în data de 21.02.2019, la Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani, s-au desfăşurat mai multe evenimente în cadrul proiectului, fiind prezentate teme de interes pentru cariera didactică:

A2.1. – Sesiune de informare, conștientizare, sensibilizare și motivare

-Prioritățile Președinției României la Consiliul Uniunii Europene în domeniul educației și formării profesionale;

– Acțiuni de sprijinire a funcției educative a familiei;

– Comunicarea între părinţi şi copii.

A3.1. – Sesiune de mentorat didactic și coaching cognitiv-comportamental

– Consultări despre viitorul Europei;

-Educația incluzivă și managementul învățării eficiente;

– Anxietatea parentală.

A3.2. – Seminar de schimb de bune practici

– Exemplu de bune practici – proiect “Developing the Capacity of Pre-School Education”, 2016-1-TR01-KA201-034856, Erasmus+;

-Bune practici  privind  integrarea  școlară  si evitarea  abandonului şcolar  a copiilor  romi  (II);

-Managementul  clasei  de  elevi .

A3.4. – Seminar/Sesiunea de aplicare a mecanismelor/ instrumentelor dezvoltate/ elaborate/ actualizate/ îmbunătățite în cadrul proiectului

-Erasmus+, Educaţie şcolară – Parteneriate strategice (I);

– Comisiile din unităţile de învăţământ;

– Dezvoltarea  capacității instituționale  a  școlilor .

A3.4. –Workshoppentrudezvoltareprofesională

-Erasmus+, Educaţie şcolară – Parteneriate strategice (II);

– Responsabilităţi ale personalului didactic în unitatea de învăţământ;

– Strategii  de  îmbunătăţire  a calității educației și a incluziunii școlare.

Asociația „Societatea Națională Spiru Haret pentru Educație, Știință și Cultură” din București (SNSH) implementează proiectul, în calitate de beneficiar, împreună cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani şiInspectoratul Școlar Județean Giurgiu.

Obiectivul general al proiectuluivizează dezvoltarea competenţelor profesionale şi transversale ale personalului didactic şi managerilor şcolari la nivelul judeţelor implicate în proiect, creşterea motivaţiei şi a stabilităţii pe post a acestora, în vederea asigurării îmbunătăţirii calităţii educaţiei, a accesului echitabil la educaţie, a prevenirii şi reducerii fenomenului de părăsire timpurie a şcolii.

Durata proiectului este de 27 de luni de la momentul intrării în vigoare a Contractului de finanţare din data de 23.04.2018.

Valoareatotală a contractului de finanţareeste de  6.646.102,56 lei, din care, pentruI.Ș.J. Botoșani, valoarea contractului de finanţare este de 1.068.829,58 lei.

 


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*