Corpul de Control al Prefectului a verificat primăriile din județ. Ce deficiențe au fost constatate!

hartie slincu hutanu apia alin popovici pasapoarteFuncționarii publici din cadrul structurilor de specialitate ale Instituției Prefectului, și reprezentanți ai Direcției Agricole Botoșani, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Botoșani și Direcția de Statistică Botoșani au efectuat în perioada 5 februarie-29 martie un număr de 66 de acțiuni de control tematic în cadrul unor primării din județ. La 22 dintre aceste acțiuni a participat și Corpul de Control al Prefectului județului Botoșani.

Activitățile de control tematic au urmărit verificarea modului în care se respectă prevederile legale cu privire la întocmirea și ținerea la zi a registrului agricol.

like facebookÎn urma acțiunilor de verificare realizate au rezultat deficiențe, în general, în ceea ce privește modul de organizare a activității privind registrul agricol,  procedura de înregistrare ori de modificare a datelor în registrul agricol, necompletarea la zi a tuturor pozițiilor din Registrele agricole, conform prevederilor legale, nedemararea introducerii datelor în programul național RAN.

Unele controale au fost declanșate, susține prefectul Dan Șlincu, și ca urmare a unor petiții venite din partea unor persoane fizice, juridice ori ca urmare a sesizărilor din partea unor instituții publice locale sau centrale.

Aspectele semnalate și avute în vedere cu ocazia verificărilor au vizat  modul de aplicare a prevederilor Legii  nr. 153 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, de către autoritățile publice locale, aplicarea prevederilor legale în materia transparenței decizionale și a legislației privind  informațiile de interes public, încetare unor raporturi de muncă, utilizarea parcului auto, organizarea activității de achiziții publice și folosirea bunurilor aparținând autorității publice, aspecte legate de administrarea pășunii comunale dar și de organizarea arhivei, a activității juridice, modul de comunicare a dispozițiilor emise de primar și hotărârilor adoptate de Consiliu local, respectarea prevederilor legale în materia decontării navetei cadrelor didactice”, a declarat Șlincu.

În prima parte a anului 2018, Corpul de control al Prefectului a avut repartizate 16 petiții reprezentând diverse solicitări, pentru a căror soluționare s-a colaborat cu autoritățile administrației publice locale, sau cu serviciile publice deconcentrate, în funcția de aria de competență.  Aceste petiții au vizat aspecte privitoare la activitatea administrației publice locale, aspecte ce țin de disciplina în construcție, alocare de fonduri pentru obiective de investiții, atribuire autorizații de taxi, legislația muncii, locuri de parcare, alimentare cu apă, legislația specifică fondului funciar, sau posibile beneficii sociale.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *