S-a lansat a cincea sesiune de preluare în custodie a ariilor naturale protejate din judeţul Botoşani

apmIncepând cu data de 16 septembrie, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice a deschis a cincea sesiune de depunere a dosarelor pentru preluarea în custodie/administrare a ariilor naturale protejate de interes naţional şi comunitar.

Ariile naturale protejate din judeţul Botoşani care pot fi atribuite în custodie în această sesiune sunt următoarele:

  • Lacul Stânca-Costeşti  – 2161 ha (arie de protecţie specială avifaunistică de interes comunitar care va fi preluată în custodie cu rezervaţia floristică Stânca Ripiceni);
  • Iazurile de pe valea Ibănesei-Başeului-Podrigăi – 2705 ha (arie de protecţie specială avifaunistică de interes comunitar)
  • Turbăria de la Dersca – Lozna – 12 ha (sit de importanţă comunitară care include rezervaţia floristică Turbăria de la Dersca – Lozna)
  • Stânca Ştefăneşti – 1 ha (sit de importanţă comunitară care include rezervaţia floristică Stânca Ştefăneşti)
  • Bucecea – Bălţile Siretului 2 ha (rezervaţie floristică)
  • Acumulările Rogojeşti- Bucecea 2106 ha (arie de protecţie specială avifaunistică de interes comunitar)

Persoanele fizice şi juridice interesate vor depune un dosar de candidatură, în format de hârtie şi electronic, la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău, până la data de 16 octombrie 2013, pentru fiecare arie naturală protejată solicitată.

Documentaţia necesară va fi întocmită în conformitate cu prevederile O.M. nr. 1470/2013 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrării şi a custodiei ariilor naturale protejate.

„Specialiştii din cadrul instituţiei noastre vor sprijini toate persoanele interesate de preluarea în custodie a acestor arii pentru realizarea documentaţiei necesare.”, a declarat directorul executiv al APM Botosani, dl. Eugen Mateciuc.

In această sesiune, pe lista ariilor naturale protejate care pot fi atribuite în administrare nu sunt nominalizate arii naturale protejate din judeţul Botoşani .

Informaţii suplimentare pot fi găsite pe site-ul APM Botoşani şi al MMSC la adresele: http://apmbt.anpm.ro/  şi http://www.mmediu.ro/beta/domenii/protectia-naturii-2/arii-naturale-protejate/sesiunea-de-atribuire-5/.

Sursa> comunicat APM

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com