Controale la angajatorii care desfăşoară activităţi în aer liber

Inspectorii de muncă ameninţă cu sancţiuni pe angajatorii care nu ţin cont de temperaturile scăzute de afară şi folosesc salariaţii la diverse activităţi,  fără a le asigura şi condiţiile prevăzute prin lege.

În situaţia în care se vor înregistra temperaturi scăzute, angajatorii vor respecta prevederile legii privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă, se precizează într-un comunicat al Inspectoratului Teritorial de Muncă.

În perioadele cu temperaturi extreme, angajatorii trebuie să ia toate măsurile prevăzute  de Legea securităţii  şi  sănătăţii  în  muncă nr.  319/2007  şi hotărârile de guvern în   aplicare, pentru  asigurarea  condiţiilor  de microclimat la locul de muncă în limitele prevăzute, măsuri care vor fi stabilite de angajator împreună cu reprezentanţii sindicatelor sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor. In unităţile în care funcţionează Comitetele de Securitate şi Sănătate în Muncă măsurile vor fi stabilite de acestea, iar în instituţii şi unităţi finanţate din fonduri bugetare si extrabugetare, măsurile vor   fi   stabilite  de ordonatorii  de credite, respectiv de conducătorii instituţiilor. In perioadele cu temperaturi scăzute extreme angajatorii trebuie să asigure rmătoarele măsuri minimale pentru menţinerea stării de sănătate a salariaţilor care lucrează în aer liber:  distribuirea   de ceai fierbinte în  cantitate de  0,5-1 litru/persoană/schimb; acordarea de pauze pentru refacerea capacităţii de termoreglare, scop în care se vor asigura spaţii fixe sau mobile cu microclimat corespunzător; asigurarea echipamentului individual de protecţie. Dacă temperaturile extreme se menţin pe o perioadă de cel puţin două zile consecutiv angajatorii care nu pot asigura condiţiile de mai sus, de comun acord cu reprezentanţii sindicatelor sau cu reprezentanţii salariaţilor, vor lua măsurile dispuse în Ordonanţa de urgenţă nr. 99/2000 (reducerea programului de lucru, întreruperea colectivă a lucrului cu asigurarea continuităţii activităţii în locurile în care aceasta nu poate fi întreruptă potrivit prevederilor legale etc). Pentru prevenirea unor îmbolnăviri profesionale determinate de lucrul în condiţii de temperaturi extreme se va controla: asigurarea examenului medical la angajare şi a controlului medical periodic, urmărind depistarea precoce a contraindicaţiilor pentru muncă la temperaturi crescute sau scăzute; asigurarea primului ajutor şi a transportului la cea mai apropiată unitate sanitară a persoanelor afectate; trecerea, după posibilităţi, în alte locului de muncă sau reducerea programului de muncă pentru persoanele cu afecţiuni, care au contraindicaţii privind munca la temperaturi extreme”, se precizează în comunicat.

Inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului Control  Securitate şi Sănătate în Muncă vor efectua controale privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă.

Pentru nerealizarea acestora, se vor aplica, acolo unde este cazul, sancţiuni

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *