Anunţ lansare proiect „Investiții productive în cadrul SC LIKE ICE OF SRL” Botoşani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SC LIKE ICE OF SRL cu sediul în municipiul Botoșani, str. Alexandru cel Bun nr. 44, județul Botoșani, în calitate de beneficiar, derulează începând cu data de 15.05.2024 și având ca termen de finalizare data de 15.12.2024 proiectul „Investiții productive în cadrul SC LIKE ICE OF SRL ”, cod SMIS 313555, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr. 59/15.05.2024 încheiat cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027.

Proiectul este finanțat prin Regio – Programul Regional Nord-Est 2021-2027, Axa prioritară Investitii pentru modernizare microintreprinderi PR/NE/2023/P1/RSO1.3.1/1 – Microîntreprinderi, Prioritatea 1 „Nord-Est – O regiune mai competitivă, mai inovativă”, având ca obiectiv specific intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea capacității de producție înghețată în cadrul firmei prin investiții tehnologice în echipamente noi, performante.

Obiectivele specifice ale proiectului constau în creșterea nivelului de dotare tehnologică prin achiziția a 6 aparate pentru fabricare înghețată de tipul soft ice, slush ice și milkshake, inclusiv rezolvarea fluctuațiilor de tensiune din fluxul tehnologic prin achiziția unui stabilizator de tensiune trifazic.

Valoarea totală a proiectului este de 614.478,81 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de maxim 494.040,96 lei.

 

 

Detalii suplimentare pot fi obținute de la :

Nume persoană de contact: Jeger-Rotundu Florentina

Funcție : Administrator și Manager de proiect

Telefon: 0742557102, adresă de e-mail: [email protected]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *