GAL Valea Siretului de Sus anunţă implementarea proiectului „Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locală pentru teritoriul GAL Valea Siretului de Sus”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociatia Grupul de Acţiune Locala (GAL) Valea Siretului de Sus, în calitate de beneficiar anunţă implementarea proiectului “SPRIJIN PREGĂTITOR PENTRU ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ   PENTRU TERITORIUL GAL VALEA SIRETULUI DE SUS”, proiect finanțat prin PNDR 2023-2027, Masura 19- LEADER, Sub-masura 19.1 – Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală.

Proiectul se desfășoară în perioada 22.09.2023 – 21.12.2023.

Implementarea proiectului ,,SPRIJIN PREGĂTITOR PENTRU ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ” vizează creșterea capacității de colaborare la nivel teritorial, ceea ce va oferi actorilor locali și reprezentanților din diferite domenii de activitate posibilitatea de a lucra împreună și de a interacționa în favoarea dezvoltării comunității din teritoriul GAL.

Valoarea totală a proiectului: 28.735,23 euro, fară TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 3.001,42 euro, valoarea totală este de 31.736,65 euro.

 Obiectivul general al proiectului: îl reprezintă creșterea capacității de colaborare la nivel teritorial în scopul elaborării strategiei de dezvoltare locală perioada 2023-2027.

Obiectivul specific– derularea unui proces de consultare și animare realizat la nivel local, cu implicarea, în mod activ, a actorilor locali și organizațiilor din teritoriu. În acest fel, se vor analiza atât nevoile și oportunitățile de dezvoltare, cât și mecanismul de implicare activă a populației în dezvoltarea zonei.

Au fost realizate activitățile de animare care au avut ca obiectiv consultarea unui public larg cu privire la nevoile concrete ale teritoriului.

În următoarea perioadă se vor realiza activitățile de elaborare propriu-zisă a SDL care să ducă la o dezvoltare durabilă a teritoriului GAL Valea Siretului de Sus.

Datele de contact ale beneficiarului:

Asociatia Grupul de Acţiune Locala (GAL) Valea Siretului de Sus

Adresa: Comuna Vorona, județul Botoșani, cod postal 717475

Adresa de email: [email protected]

Pentru mai multe detalii despre activităţile Asociaţiei Grupului de Acţiune Locală (GAL) Valea Siretului de Sus puteţi accesa site-ul www.valeasiretuluidesus.ro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *