Atenție! Ce rişti dacă nu îl laşi pe preşedintele de bloc să îţi inspecteze apartamentul

Legea spune că președintele de bloc poate intra în apartamentele proprietate personală pentru tot felul de inspecții. Proprietarul care nu îi permite accesul va fi amendat.

Legea spune că, în caz de urgență, președintele de bloc trebuie primit în 24 de ore. În cazul în care nu există o urgență, proprietarul trebuie să îi permită președintelui de bloc accesul în apartament în maxim 5 zile. Altfel, este amendat sau riscă doar penal. Președintele de bloc sau un membru al Comitetuluie xecutiv trebuie primit în apartament dacă e nevoie de anumite reparații sau diverse lucrări. Termenul pentru a-l primi este de 5 zile. Urgențele, sunt 24 de ore.

„Cu un preaviz motivat scris de 5 zile emis de comitetul executiv al asociației de proprietari, proprietarul este obligat să permită accesul președintelui sau al unui membru al comitetului executiv, administratorului și al unei persoane calificate în realizarea lucrărilor de construcții/reparații, după caz, în proprietatea sa individuală, atunci când este necesar să se inspecteze, să se repare ori să se înlocuiască elemente din proprietatea comună, la care se poate avea acces numai din respectiva proprietate individuală. Fac excepție cazurile de urgență când termenul pentru preaviz este de 24 de ore”.

Legea spune cer se întâmplă dacă proprietarul nu permite  accesul în apartakment.

„În cazul în care proprietarul nu permite accesul în proprietatea sa, în conformitate cu prevederile alin. (1), acesta răspunde civil și penal, după caz, pentru toate prejudiciile create proprietarilor afectați, în condițiile legii”.

Ce obligații au proprietarii?

Trebuie spus că administratorii de bloc pot cere proprietarilor să execute diverse lucrări pentru îmbunătățirea calității vieții în bloc.

„Proprietarii sunt obligați să ia măsuri pentru consolidarea și modernizarea condominiului, modernizarea echipamentelor, instalațiilor și dotărilor aferente, montarea contoarelor pentru individualizarea consumurilor la nivel de proprietate individuală, reabilitarea termică în scopul creșterii performanței energetice, precum și reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei condominiului pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a acestuia, potrivit prevederilor legale, în condițiile menținerii aspectului armonios și unitar al întregului condominiu, indiferent de natura intervențiilor”, mai spune legea.

Sursa: newsweek.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *