Comunicat de Presă: Întâlnire de validare a Strategiei de Dezvoltare Locală pentru perioada 2023-2027 pentru GAL Codrii de Aramă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiect finanțat prin PNDR 2023-2027, Măsura 19- LEADER,

Sub-măsura 19.1- Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală.

 

Data: 07.12.2023
Ora: 12:00
Locația: Popas Cucorani, Comuna Mihai Eminescu, Județ Botoșani

 

Întâlnirea a fost organizată la Popas Cucorani, în data de 7 Decembrie 2023, începând cu ora 12:00. Scopul acestei întâlniri a fost validarea Strategiei de dezvoltare Locală a GAL Codrii de Aramă pentru perioada 2023-2027.

 

Ca urmare a consultării populației teritoriului GAL Codrii de Aramă prin intermediul celor 12 întalniri organizate, întâlniri cu ocazia cărora au fost semnalate nevoile reale și stringente ale locuitorilor, partenerilor GAL Codrii de Aramă, entităților juridice și ONG-urilor, s-au stabilit principalele intervenții ce trebuie adresate în cadrul SDL 2023-2027.

 

În cadrul întâlnirii au fost discutate concluziile referitoare la documentul strategic realizat, urmărind să se obțină un consens și o aprobare finală a strategiei. Aceasta este o etapă esențială în procesul de planificare strategică deoarece astfel Gal Codrii de Aramă s-a asigurat că direcțiile stabilite sunt relevante și eficiente pentru dezvoltarea teritorială.

 

La întâlnire au participat parteneri cheie din teritoriu, inclusiv primarii tuturor unităților administrativ-teritoriale, reprezentanți ai sectorului privat – firme, persoane fizice autorizate, fermieri – și reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale din regiune. Prezența lor a fost crucială pentru a garanta că strategia reflectă o viziune integrată și beneficiază de suportul tuturor părților interesate.

Această întâlnire a fost un pas vital în direcția asigurării unei dezvoltări durabile și incluzive a teritoriului. Colaborarea și implicarea partenerilor din diferite sectoare sunt esențiale pentru succesul implementării strategiei.

 

Pentru mai multe informații puteți contactadirect:

Asociația Grupul de Acțiune Locală (GAL) Codrii de Aramă

Adresa: Sat Ipotești, Comuna Mihai Eminescu, Județul Botoșani, cod poștal 717253

Adresa de email: [email protected]

 

Pentru mai multe detalii despre activitățile Asociației Grupul de Acțiune Locală (GAL) Codrii de Aramă, puteți accesa și site-ul www.codriidearama.eu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *