Un bărbat din Botoşani şi-a bătut soţia şi fiica, dar nu a scăpat nepedepsit

Un bărbat din județul Botoşani şi-a bătut. în mod repeta, soţia şi fiica, dar nu a scăpat nepedepsit pentru faptele sale. Este vorba de Constantin Coropcă, care a fost condamnat de Judecătoria Dorohoi pentru două infracțiuni de violență în familie.

Botoșăneanul a primit o pedeapsă de opt luni de închisoare cu suspendare, însă instanța i-a atras atenția că, în cazul în care va mai comite o astfel de faptă, va ajunge în spatele gratiilor.

Bărbatul a fost obligat să presteze, de asemenea, muncă în folosul comunității, fie la Primăria George Enescu, fie la Primăria Cordăreni.

Solutia pe scurt:

În temeiul art. 375 alin. (1) Cod procedură penală admite cererea inculpatului de judecare potrivit procedurii simplificate a cauzei. În temeiul art. 199 alin. 1 C.pen. raportat la art. 193 alin. 2 C.pen. cu aplicarea art. 396 alin.10 C.proc.pen., condamnă inculpatul COROPCĂ CONSTANTIN, fiul lui -, născut la data de -în -, domiciliat în -, posesor al -, eliberat de -, CNP -, ocupația muncitor necalificat, fără antecedente penale la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de violență în familie asupra persoanei vătămate Coropcă Daniela. În temeiul art. 199 alin. 1 C.pen. raportat la art. 193 alin. 2 C.pen. cu aplicarea art. 396 alin.10 C.proc.pen., condamnă inculpatul COROPCĂ CONSTANTIN, fiul lui -, născut la data de -în -, domiciliat în -, posesor al C-, eliberat de -, CNP -, ocupația muncitor necalificat, fără antecedente penale, la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de violență în familie asupra persoanei vătămate Coropcă Crina Gabriela. În temeiul art. 39 alin. 1 lit. b C. pen, aplică pedeapsa închisorii de 6 luni închisoare, la care se adaugă un spor de o treime din pedeapsa de 6 luni închisoare, urmând ca inculpatul Coropcă Constantin sa execute pedeapsa închisorii de 8 luni.

În baza art. 91 C. pen. dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 8 luni închisoare aplicată inculpatului Coropcă Constantin, pe un termen de supraveghere de 2 ani, calculat de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, în conformitate cu prev. art. 92 alin. 2 C. pen. În temeiul art. 93 alin. 1 C. pen., impune inculpatului Coropcă Constantin respectarea următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Boto?ani, la datele fixate de acesta, b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa, c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 lit. b C. pen., impune inculpatului obligaţia de a frecventa, pe durata termenului de supraveghere, un program de reintegrare socială dintre cele derulate de către Serviciul de Probaţiune Botoșani sau derulate în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. 3 C. pen., impune inculpatului obligaţia de a presta muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 60 zile la una dintre următoarele două instituţii: Primăriei Comunei George Enescu sau în cadrul Primăriei Cordăreni. În temeiul art. 94 alin. (1) C.pen., pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 93 alin. (1) lit. c) – e) se vor comunica Serviciului de Probaţiune Botoșani. În temeiul art. 94 alin. (2) C.pen., supravegherea executării obligaţiilor prevăzute de art. 93 alin. (2) lit. b) și art. 93 alin. (3) C.pen. se va face de Serviciului de Probaţiune Botoșani. În temeiul art. 404 alin. (2) C.proc.pen. raportat la art. 96 C.pen., atrage atenţia inculpatului Coropcă Constantin asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse, precum şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere, respectiv dacă pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată, cu rea-credință, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligațiile impuse ori stabilite de lege sau săvârșește o nouă infracțiune, instanța revocă suspendarea și dispune aplicarea și executarea pedepsei în regim de detenție.

În temeiul art. 397 alin.(1) Cod procedură penală rap. la art. 25 Cod procedură penală ia act că persoanele vătămate nu s-au constituit părți civile în cauză. În temeiul art. 398 Cod de procedură penală, rap. la art. 274 alin. 1 C.pr.pen., va obliga inculpatul la plata către stat a sumei de 1000 de lei, din care suma de 380 de lei este aferentă fazei de urmărire penală și suma de 620 aferentă fazei camerei preliminare și a judecății, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. În temeiul art. 275 alin. 6 C.p.p. cheltuielile judiciare , privind onorariul apărătorului din oficiu Humelnicu Augustin Dan, în cuantum de 1020 lei conform delegaţiei nr. 54/06.03.2023 rămâne în sarcina statului, urmând a fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii, care se va depune la Judecătoria Dorohoi, potrivit art. 410 alin. 1 C. proc pen. Pronunţată, prin punerea hotărârii la dispoziţia inculpatului şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 27.11.2023.

Doi comisari de la Protecţia Consumatorilor din Botoşani, condamnaţi pentru corupţie. Ce pedepse au primit

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *