O nouă insolvenţă! O firmă din Botoşani intră în insolvenţă la cererea Finanţelor Publice

O firmă din judeţul Botoşani a intrat în insolvenţă la cererea Finanţelor Publice, ca urmare a datoriilor la bugetul de stat. Tribunalul a dispus, în această săptămână, deschiderea procedurii generale de insolvenţă în cazul societăţii comerciale Walnut Emba SRL, cu sediul în Cătămărăşti Deal.

Măsura a fost luată în baza unei cereri depuse pe 10 august de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani.

Firma, administrată de Alisan Kilic, a avut ca principal obiect de activitate comerţul cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat. Ea a fost înfiinţată în 2017, însă a depus la Fisca bilanţuri contabile doar pentru anii 2017 şi 2018.

În primul an de la înfiinţare a avut o cifră de afaceri de aproape opt milioane de lei, terminând pe profit, însă în al doilea an a scăzut cifra de afaceri la aproape trei milioane de lei şi înregistrând pierderi.

Solutia pe scurt:

Admite cererea formulată de creditoarea Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani, în contradictoriu cu debitoarea WALNUT EMBA SRL. În temeiul art. 72 alin. (6) rap. la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Deschide procedura generală de insolvenţă împotriva debitoarei WALNUT EMBA SRL. În temeiul art.73 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Desemnează administrator judiciar provizoriu practicianul în insolvenţă Cabinet Individual de Insolvenţă Balanovici Boris-Teodor, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din lege, cu un onorariu provizoriu în cuantum de 2.500 lei. Stabileşte în sarcina debitoarei obligaţia de a depune la dosarul cauzei actele şi informaţiile prevăzute de art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii. Stabileşte în sarcina debitoarei obligaţia de a pune la dispoziţia administratorului judiciar toate documentele informaţiile cerute cu privire la activitatea și averea debitoarei, precum şi lista cuprinzând plăţile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii şi transferurilor patrimoniale efectuate în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii. În temeiul art. 101 alin.(1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune ca administratorul judiciar să efectueze, în termen de 60 de zile de la data deschiderii procedurii, inventarierea bunurilor din averea debitoarei, luând măsuri pentru îndeplinirea, acolo unde este cazul, a formalităților de publicitate prevăzute de art. 101 alin. (2) din Legea nr. 85/2014. Stabileşte în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a depune la dosar un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, până la data de 03.01.2024.

Stabileşte în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a depune la dosar un raport prin care să propună fie intrarea debitoarei în faliment în procedura simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie din procedura generală, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, până la data de 12.12.2023 Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la 08.01.2024. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la 26.01.2024 Fixează termenul pentru afişarea şi comunicarea tabelului definitiv al creanţelor la 20.02.2024. Fixează şedinţa adunării creditorilor la data de 31.01.2023, orele 10:00, la sediul administratorului judiciar, prilej cu care se va pune în discuţie confirmarea desemnării acestuia şi onorariul. Dispune trimiterea, de îndată şi, în orice caz, cu cel pu?in 10 zile înainte de împlinirea termenului limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a crean?elor, a notificărilor arătate mai sus către toţi creditorii, de către administratorul judiciar numit în prezenta cauză. În temeiul art. 76 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,

Dispune comunicarea sentinţei de deschidere a procedurii către judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială se află sediul debitorului declarat la registrul comerţului, precum şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi. În temeiul art. 99 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune trimiterea de către administratorul judiciar, potrivit prevederilor Codului de procedură civilă, a notificării deschiderii procedurii către debitor, asociaţi, acţionari, creditori şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Botoşani în vederea efectuării menţiunii corespunzătoare, precum și publicarea acesteia în Buletinul procedurilor de insolvenţă și într-un ziar de largă circulație. Pune în vedere administratorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990 republicată şi dispune menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai administratorului judiciar. Dispune indisponibilizarea părţilor sociale în registrul special de evidenţă. În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de două zile de la notificarea deschiderii procedurii. În caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. În temeiul art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune, în sarcina administratorului judiciar, obligaţia de a depune rapoarte privind modul de îndeplinire a atribuţiilor sale, cu indicarea, dacă este cazul, a stadiului efectuării inventarierii, cu justificarea cheltuielilor, cu arătarea onorariului încasat și a modalități de calcul al acestuia, la fiecare termen de continuare a procedurii, cu cel puţin 5 zile înaintea termenului de judecată. Fixează termen pentru continuarea procedurii la 13.02.2024. Executorie. Cu drept de apel în 7 zile de la comunicarea sentinţei prin publicarea în Buletinul procedurilor de insolvență, cale de atac care se depune la Tribunalul Botoşani. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei la data de 21.11.2023.
Document: Hotărâre intermediară  132/2023  21.11.2023

 

Primarul din județul Botoșani care are o afacere cu un profit de 10 milioane de lei

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *