Tichete pentru menajere și bone, de la 1 ianuarie

Românii care prestează activități în gospodăriile unei familii sau ale unui persoane singure vor putea primi de anul viitor tichete casnice cu o valoare nominală de 15 lei.  Legea 111/2022 privind reglementarea activității prestatorului casnic a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 402 din 27 aprilie 2022. Aceasta va intra în vigoare la 1 ianuarie 2024.

Documentul prevede acordarea unui nou beneficiu extrasalarial pentru angajați. Pe lângă salariul propriu-zis, firmele private sau de stat vor putea oferi angajaților tichete de activități casnice în valoare de 15 lei, scrie alba24.

Legea reglementează modul în care persoanele fizice pot desfășura activități casnice în schimbul unei remunerații acordate sub formă de tichete de activități casnice.

Activitatea casnică reprezintă activitatea ocazională, necalificată, desfășurată de un prestator casnic în legătură cu gospodăria/gospodăriile unei familii sau a/ale unei persoane singure, în calitate de beneficiar casnic.

Activitatea casnică include:

 • servicii de curățenie/igienizare,
 • spălatul/călcatul rufelor,
 • servicii de croitorie,
 • servicii de preparare a hranei,
 • servicii de îngrijire corporală,
 • hrănire,
 • supraveghere a beneficiarului casnic dependent.

Pot fi remunerate prin tichete de activități casnice și activitățile desfășurate de persoanele care exercită ocazional profesia de bonă, reglementată potrivit dispozițiilor Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă. În această situație, beneficiarul casnic este reprezentantul legal al copilului, acesta din urmă fiind beneficiar al serviciilor prestate.

Potrivit legii, prestatorul casnic nu poate fi un membru al familiei beneficiarului casnic. O persoană poate fi prestator casnic numai dacă a împlinit vârsta de cel puțin 16 ani.

Între prestatorul casnic și beneficiarul casnic se stabilește un raport juridic prin acordul de voință al părților, fără a avea o formă scrisă, în vederea prestării activităților casnice.

Beneficiarul casnic și prestatorul casnic convin asupra activităților și a numărului de ore sau a volumului de muncă. Plata prestatorului casnic se face cu tichete de activități casnice.

Durata zilnică a prestării activităților casnice pentru un beneficiar casnic nu poate depăși 12 ore, respectiv 6 ore pentru prestatorii casnici cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani.

Valoarea minimă a contribuției lunare pentru ca un prestator casnic să beneficieze de calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de stat, este contribuția aferentă a minimum 85 de tichete de activități casnice. De asemenea, valoarea minimă a contribuției lunare nu poate fi mai mică de 25% din valoarea salariului minim brut pe țară garantat în plată.

Drepturi și obligații ale prestatorilor casnici

Potrivit Legii nr. 111/2022, prestatorul casnic are următoarele drepturi:

 • la remunerație pentru activitatea prestată;
 • la respectarea demnității în desfășurarea activităților casnice;
 • la protecție împotriva oricărei forme de abuz, hărțuire sau violență;
 • de a fi informat verbal cu privire la utilizarea diferitelor ustensile și/sau aparate puse la dispoziție de către beneficiar în vederea realizării activității casnice, anterior prestării activității;
 • de a beneficia de calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale;
 • de a fi informat de către beneficiarul casnic cu privire la drepturile și obligațiile pe care le are.

Prestatorului casnic îi revin următoarele obligații:

 • de a realiza activitățile casnice pentru care este remunerat, conform înțelegerii cu beneficiarul casnic;
 • de a nu transmite unor terțe persoane date sau informații de care a luat cunoștință în timpul desfășurării activităților casnice;
 • de a informa beneficiarul casnic, prin orice mijloc de comunicare, în timp util, în situația în care nu poate respecta programul de desfășurare a activităților casnice, stabilit de
  comun acord cu beneficiarul casnic;
 • de a utiliza adecvat ustensilele și/sau aparatele necesare realizării activității casnice proprii sau puse la dispoziție de către beneficiarul casnic.

Drepturi și obligații ale beneficiarilor casnici

Beneficiarul casnic are următoarele drepturi:

 • să stabilească verbal cu prestatorul casnic activitățile casnice și programul de desfășurare a acestora, anterior începerii acestora;
 • să verifice modul de îndeplinire a activităților de către prestatorul casnic;
 • să utilizeze tichetele de activități casnice acordate de angajatorii prevăzuți la art. 3 din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, pentru și în folosul propriu.

Beneficiarului casnic îi revin următoarele obligații:

 • să asigure condiții corespunzătoare de desfășurare a activităților casnice;
 • să achiziționeze tichetele de activități casnice;
 • să folosească tichetele de activități casnice ca singura formă de retribuire pentru activitățile casnice prestate;
 • să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal ale prestatorului casnic;
 • să informeze prin orice mijloc de comunicare prestatorul casnic, în timp util, în situația în care modifică programul de desfășurare a activității stabilit de comun acord cu prestatorul casnic;
 • să informeze prestatorul casnic cu privire la utilizarea adecvată a ustensilelor și/sau aparatelor, în situația în care le pune la dispoziția acestuia în vederea realizării activităților
  casnice;
 • să completeze tichetele de activități casnice cu data acordării acestora, numele și prenumele prestatorului casnic și codul numeric personal al acestuia;
 • să completeze tichetele de activități casnice cu datele sale personale cu privire la nume, prenume și cod numeric personal;
 • să îl informeze pe prestatorul casnic cu privire la drepturile și obligațiile acestuia, potrivit dispozițiilor prezentei legi.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *