Funcţia de şef al Poliției municipiului Dorohoi, scoasă la concurs. Ce condiţii trebuie să îndeplinească eventualii candidaţi

Funcţia de şef al Poliției municipiului Dorohoi a fost scoasă la concurs. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Botoşani a anunţat că va organiza concurs pentru ocuparea  funcției vacante de şef poliție municipiu III la Poliția municipiului Dorohoi, cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţeri de poliţie.

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii:

 1. Să fie ofițeri de poliție, cu următoarea pregătire de bază:
 • pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem „Bologna”, studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem „Bologna”, studii superioare de licență, ciclul I de studii universitare.
 • să aibă pregătire de specialitate:
 • pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem „Bologna”: studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licență/echivalentă în una din următoarele specializări: juridic, economic, militare și informații sau cursuri postuniversitare ori de masterat (studii de master) în specializarea management;
 • pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem „Bologna”: studii universitare într-unul din domeniile de masterat (ciclu II de studii universitare):drept, economie, informații și securitate națională, ordine publică și siguranță națională, științe militare ori management.
 1. să fie declaraţi «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
 2. să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de aceștia să nu fi fost pusă în mişcare acţiunea penală;
 3. să fi obţinut calificativul de cel puţin ,,Bine” la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
 4. să aibă vechime în MAI : 3 ani;
 5. să aibă vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: 2 ani;
 6. să aibă vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs (conform Ghidului specialităţilor asimilate 43234/11.08.2021) : 3 ani;
 7. să dețină/să obțină autorizaţie de acces la informaţii clasificate pentru clasa Secret de stat, nivel de secretizare – „ Strict Secret”, conform prevederilor legale în vigoare;
 8. să dețină/să obțină aviz pentru desemnarea în structurile poliției judiciare, conform prevederilor legale în vigoare;
 9. să deţină gradul profesional de minim subinspector de poliţie.

 

Reguli privind înscrierea la concurs:

Cererile de participare la concurs (conform modelului anexat) vor fi adresate șefului inspectoratului și vor fi depuse la adresa de e-mail a Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani – Serviciul Resurse Umane, [email protected] până la data de 20.10.2023, ora 16.00 (inclusiv în zilele nelucrătoare).

Dosarele de recrutare vor fi depuse, până la aceeași dată, respectiv 20.10.2023, ora 16.00 (și în zilele nelucrătoare), exclusiv în format electronic (scanat, format PDF needitabil), la adresa de e-mail

a Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani – Serviciul Resurse Umane [email protected] și vor cuprinde documentele prevăzute de art. 60 alin. (1) din Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016, astfel:

 1. cerere de înscriere (Anexa 2);
 2. curriculum vitae, model comun european (Anexa 3);
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului (diplomă de licenţă, foaie matricolă/ supliment la diplomă, diplomă de master/supliment la diplomă);
 5. adeverință care conține rezultatul ultimului examen de bilanț, eliberată de medicul de unitate, cu menţiunea „apt medical promovare în funcţie de conducere”; potrivit Dispoziției comune a directorului Direcției Medicale și a directorului DGMRU nr. 936164 din 15.03.2022/327674 din 15.03.2022.
 6. declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare

 

Nedreptate pentru o femeie din Botoşani al cărei soţ a murit într-un accident. Umilinţă de la judecători

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *