Anunț lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru Măsura 02/6A Sprijin pentru dezvoltarea antreprenoriatului în teritoriul GAL „Valea Siretului de Sus”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

ANUNT LANSAREA SESIUNII DE CERERI DE PROIECTE PENTRU MASURA 02/6A Sprijin pentru dezvoltarea antreprenoriatului in teritoriul GAL

 Asociatia Grupul de Acţiune Locala (GAL) Valea Siretului de Sus anunţa lansarea apelului de selecţie astăzi, 18.09.2023, pentru Măsura 02/6A Sprijin pentru dezvoltarea antreprenoriatului in teritoriul GAL.

1.Data lansarii apelului de selectie

Proiectele, un dosar original şi 1 dosar în copie, se vor depune începând cu data de 18.09.2023.

2. Data limita de depunere a proiectelor

Data limita de depunere – 20.10.2023, orele 12.00.

3. Locul si intervalul orar in care se pot depune proiecte

Proiectele se vor depune la sediul GAL Valea Siretului de Sus, comuna Vorona, Judeţul Bototani, zilnic, de luni pana joi, in intervalul orar  09.00-14.00, iar vineri in intervalul orar 09.00-12.00.

În ultima zi de depunere a  proiectelor, aceasta se realizează până la ora 12.00.

In mod obligatoriu, proiectul pentru care se solicita finantare trebuie implementat in teritoriul GAL Valea Siretului de Sus. Aria geografica a teritoriului cuprinde comunele:  Blandesti, Gorbanesti, Unteni, Rachiti, Stauceni, Vorona, Corni, Baluseni, Cristesti, Tudora, Cosula, Curtesti, Vladeni, Liteni (judetul Suceava).

4. Tipuri de beneficiari eligibili:

 • Persoană fizică autorizată -înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Întreprindere individuală înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare;
 • Întreprindere familială înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008 cu modificările și completările ulterioare;
 • Societate în nume colectivSNC – înfiinţată în baza Legii societăților 31/1990, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
 • Societate în comandită simplăSCS – înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicata cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate pe acţiuniSA – înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată cu modificarile şi completările ulterioare;
 • Societate în comandită pe acţiuniSCA înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 • Societate cu răspundere limitată[1]SRL înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Societate comercială cu capital privat înfiinţată în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate agricolă înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura cu modificările şi completările ulterioare;
 • Societate cooperativă de gradul 1 înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, respectiv societăți cooperative meșteșugărești și societăți cooperative de consum care au prevăzute în actul constitutiv ca obiect desfășurarea de activităţi neagricole;
 • Cooperativă agricolă de grad 1[2] înfiinţată în baza Legii cooperației agricole 566/2004, cu modificările și completările ulterioare.

5. Fondul disponibil – alocat pe sesiune, cu următoarele precizări:

o Suma disponibila pe masura – 50.000 euro;

o Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect – 50.000 euro/proiect;

o Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) – 50.000 euro/proiect;

o Intensitatea sprijinului:

Sprijinul se acordă pentru activitățile prevăzute în planul de afaceri și este forfetar, conform prevederilor din Anexa II din R(UE) nr. 1305/2013 – Sume și rate de sprijin.

6. Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate:

Pentru informaţii suplimentare, Asociatia Grupul de Acţiune Locala (GAL) Valea Siretului de Sus va pune la dispoziţie un birou de relaţii cu publicul deschis de luni pana vineri, de la 8.00-16.00, la sediul GAL Valea Siretului de Sus din comuna Vorona, judeţul Botosani. Ne puteţi contacta la numărul de telefon 0231/588.743, e-mail: [email protected].

7. Alte informații pe care GAL le consideră relevante:

Variantele  electronice (suport CD/DVD) sau pe suport tipărit a informatiilor detaliate aferente măsurilor lansate sunt disponibile la sediul  GAL.

 

 

 

ANUNT LANSAREA SESIUNII DE CERERI DE PROIECTE PENTRU MASURA 03/6A Sprijin pentru dezvoltarea IMM-urilor

 Asociatia Grupul de Acţiune Locala (GAL) Valea Siretului de Sus anunţa lansarea apelului de selecţie astăzi, 18.09.2023, pentru Măsura 03/6A Sprijin pentru dezvoltarea IMM-urilor.

 1. Data lansarii apelului de selectie

Proiectele, un dosar original şi 1 dosar în copie, precum și suportul electronic – CD, DVD (forma editabilă a cererii de finanțare -formatul PDF și, acolo unde este cazul, a Anexelor B sau C – format excel, scanul tuturor documentelor atasate) se vor depune incepand cu data de 18.09.2023.

 1. Data limita de depunere a proiectelor

Data limita de depunere – 20.10.2023, orele 12.00.

 1. Locul si intervalul orar in care se pot depune proiecte

Proiectele se vor depune la sediul GAL Valea Siretului de Sus, comuna Vorona, Judeţul Bototani, zilnic, de luni pana joi, in intervalul orar  09.00-14.00, iar vineri in intervalul orar 09.00-12.00.

În ultima zi de depunere a  proiectelor, aceasta se realizează până la ora 12.00.

In mod obligatoriu, proiectul pentru care se solicita finantare trebuie implementat in teritoriul GAL Valea Siretului de Sus. Aria geografica a teritoriului cuprinde comunele:  Blandesti, Gorbanesti, Unteni, Rachiti, Stauceni, Vorona, Corni, Baluseni, Cristesti, Tudora, Cosula, Curtesti, Vladeni, Liteni (judetul Suceava).

 1. Tipuri de beneficiari eligibili:
 • Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Întreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Întreprindere familială (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile şi completările ulterioare);
 • Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate cu răspundere limitată[3] – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificarile şi completările ulterioare);
 • Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991) cu modificările şi completările ulterioare;
 • Societate cooperativă agricolă de gradul 1 si societati cooperative meșteșugărești și de consum de gradul 1 (înfiinţate în baza Legii nr. 1/ 2005), care au prevăzute în actul constitutiv ca obiectiv desfășurarea de activităţi neagricole;
 • Cooperativă agricolă de grad 1 (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004) de exploatare şi gestionare a terenurilor agricole şi a efectivelor de animale.
 1. Fondul disponibil – alocat pe sesiune, cu următoarele precizări:

o Suma disponibila pe masura – 158.543,87 euro din fonduri EURI;

o Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect – 158.543,87 euro din fonduri EURI/proiect;

o Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) – 158.543,87 euro din fonduri EURI/proiect;

o Intensitatea sprijinului:

Sprijinul public va reprezenta 70% din totalul cheltuielilor eligibile. Valoarea cheltuielilor eligibile nerambursabile (corespunzatoare procentului de 70% ) va fi de maxim 158.543,87 euro cu respectarea conditiilor ajutorului de minimis.

Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanţat prin această măsură este de 10.000 euro, această sumă reprezentând valoarea totală eligibilă a proiectului.

 1. Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate:

Pentru informaţii suplimentare, Asociatia Grupul de Acţiune Locala (GAL) Valea Siretului de Sus va pune la dispoziţie un birou de relaţii cu publicul deschis de luni pana vineri, de la 8.00-16.00, la sediul GAL Valea Siretului de Sus din comuna Vorona, judeţul Botosani. Ne puteţi contacta la numărul de telefon 0231/588.743, e-mail: [email protected].

 1. Alte informații pe care GAL le consideră relevante:

Variantele  electronice (suport CD/DVD) sau pe suport tipărit a informatiilor detaliate aferente măsurilor lansate sunt disponibile la sediul  GAL.

                                                                          

ANUNT LANSAREA SESIUNII DE CERERI DE PROIECTE PENTRU MASURA 04/6B Sprijin pentru investițiile în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei

Asociatia Grupul de Acţiune Locala (GAL) Valea Siretului de Sus anunţa lansarea apelului de selecţie astăzi, 18.09.2023, pentru Măsura 04/6B Sprijin pentru investițiile în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei.

 1. Data lansarii apelului de selectie

Proiectele, un dosar original şi 1 dosar în copie, precum și suportul electronic – CD, DVD (forma editabilă a cererii de finanțare -formatul PDF și, acolo unde este cazul, a Anexelor B sau C – format excel, scanul tuturor documentelor atasate) se vor depune incepand cu data de 18.09.2023

 2. Data limita de depunere a proiectelor

Data limita de depunere – 20.10.2023, orele 12.00.

3. Locul si intervalul orar in care se pot depune proiecte

Proiectele se vor depune la sediul GAL Valea Siretului de Sus, comuna Vorona, Judeţul Bototani, zilnic, de luni pana joi, in intervalul orar  09.00-14.00, iar vineri in intervalul orar 09.00-12.00.

În ultima zi de depunere a  proiectelor, aceasta se realizează până la ora 12.00

In mod obligatoriu, proiectul pentru care se solicita finantare trebuie implementat in teritoriul GAL Valea Siretului de Sus. Aria geografica a teritoriului cuprinde comunele:  Blandesti, Gorbanesti, Unteni, Rachiti, Stauceni, Vorona, Corni, Baluseni, Cristesti, Tudora, Cosula, Curtesti, Vladeni, Liteni (judetul Suceava).

 4. Tipuri de beneficiari eligibili:

 • Autoritățile administrației publice locale și asociațiile acestora, conform legislației naționale în vigoare;
 • ONG-uri,
 • Alte institutii publice care prin activitatea acestora contribuie la atingerea priorității vizate prin Măsură

5. Fondul disponibil – alocat pe sesiune, cu următoarele precizări:

o Suma disponibila pe masura78.020,92 euro din FEADR;

o Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect – 78.020,92 euro/proiect;

o Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) – 78.020,92 euro/proiect;

o Intensitatea sprijinului:

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritățile publice locale și ONG-uri care sunt negeneratoare de venit și nu va depăși 78.020,92 euro/proiect.

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit:

 • Suma minimă nerambursabilă: 5.000 euro/proiect;
 • Suma maximă nerambursabilă: 020,92 euro/proiect.

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi de 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit și nu va depăși 78.020,92 euro/proiect.

6. Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate:

Pentru informaţii suplimentare, Asociatia Grupul de Acţiune Locala (GAL) Valea Siretului de Sus va pune la dispoziţie un birou de relaţii cu publicul deschis de luni pana vineri, de la 8.00-16.00, la sediul GAL Valea Siretului de Sus din comuna Vorona, judeţul Botosani. Ne puteţi contacta la numărul de telefon 0231/588.743, e-mail: [email protected].

7. Alte informații pe care GAL le consideră relevante:

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru această măsură, ghid ce se regaseste pe pagina de internet www.valeasiretuluidesus.ro.

Variantele  electronice (suport CD/DVD) sau pe suport tipărit a informatiilor detaliate aferente măsurilor lansate sunt disponibile si la sediul  GAL.

[1] În categoria SRL-uri este inclusă și micro-întreprinderea înfiinţată de întreprinzătorul debutant („societate cu răspundere limitată – debutant” sau „S.R.L. – D.”). Conform OUG 6/2011 prin Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării micro-întreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, gestionat de A.I.P.P.I.M.M, se acordă facilităţi pentru micro-întreprinderile nou-înfiinţate, conduse de întreprinzători tineri, care desfăşoară pentru prima dată activitate economică, prin intermediul unei societăţi cu răspundere limitată, în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Acordarea sprijinului nerambursabil prin M 02/6A  pentru această categorie de solicitanţi se va face cu respectarea criteriilor privind încadrarea în  ajutorul de minimis prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 precum şi în legislaţia naţională în vigoare, respectiv încadrarea în plafonul maxim 200.000 Euro pe care o întreprindere unică ii poate primi pe o perioadă de 3 ani consecutivi.

[2] A se vedea: art. 4 alin. (2) din legea cooperației: Cooperativele agricole de gradul 1 sunt asociaţii de persoane fizice şi persoane fizice autorizate definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare

[3] În categoria SRL-uri este inclusă și microîntreprinderea înfiinţată de întreprinzătorul debutant („societate cu răspundere limitată – debutant” sau „S.R.L. – D.”). Conform OUG 6/2011 prin Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, gestionat de A.I.P.P.I.M.M, se acordă facilităţi pentru microîntreprinderile nou-înfiinţate, conduse de întreprinzători tineri, care desfăşoară pentru prima dată activitate economică, prin intermediul unei societăţi cu răspundere limitată, în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

   Acordarea sprijinului nerambursabil prin M 03/6Apentru această categorie de solicitanţi  se va face cu respectarea criteriilor privind încadrarea în  ajutorul de minimis prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 precum şi în legislaţia naţională în vigoare, respectiv încadrarea în plafonul maxim 200.000 Euro pe care o întreprindere unică îi poate primi pe o perioadă de 3 ani.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *