Comunicat de presă: Finalizarea proiectului „Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate – amenajare zonă de recreere Adrian Adamiu FN în Municipiul Botoșani”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipiul Botoșani anunță finalizarea proiectului „Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților
marginalizate – amenajare zonă de recreere Adrian Adamiu FN în Municipiul Botoșani”, codul SMIS 127786 implementat în baza contractului
de finanțare nr. 5016 din 24.12.2019, încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de
Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord – Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Regio – Programul Operațional
Regional la nivelul regiunii Nord – Est. Proiectul este finanțat prin Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 –
Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de invesții 4.3 Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a
comunităților defavorizate din regiunile urbane si rurale, Obiecv Specific 4.3 Îmbunătățirea regenerarii fizice, economice și sociale a
comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România.
Obiecvul general al proiectului a fost îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunității urbane marginalizate
“CONDACIA”/ ZUM 1 – Calea Națională – Adamiu din Municipiul Botoșani printr-o abordare complexă, reprezentând un prim pas în rezolvarea
problemelor infrastructurale, sociale și economice concentrate în acestă zonă defavorizată și marginalizată.
Obiecvele specifice ale proiectului au fost:
1. Amenajarea a unui parculeț în suprafață de 990 mp cu zone de recreere, spații de joacă, zone de sport, spații de relaxare, zona verde și
alei pietonale, la standarde moderne și sigure de funcționare.
2. Facilitarea accesului pentru min. 600 de persoane (locuitori ai comunității marginalizate conform Atlasul zonelor marginalizate) la
acvități sporve și recreaționale în vederea reducerii gradului de marginalizare a acestora.
3. Reabilitarea și modernizarea Tronsonului 2 – Str. Adrian Adamiu – în suprafață de 347,10 mp în vederea îmbunătățirii condiției
infrastructurii stradale/pietonale a comunității defavorizate “Condacia” din Municipiul Botoșani.
Rezultatele proiectului au fost creearea de noi spații deschise și reabilitarea acestor zone urbane în suprafață totală de 1.337,10 mp (990
mp spațiu verde parculeț + 347,10 mp -suprafață stradă) și 600 de persoane din populația care trăiește în zonele cu intervenții în regenerarea
fizică, economică și socială a comunităților marginalizate din Municipiul Botoșani și vor beneficia de aceste facilități.
Impactul proiectului la nivel local:
Invesția a avut un impact poziv asupra comunității marginalizate prin îmbunătățirea condițiilor de viață, sporirea ratei de ulizare a
spațiului, îmbunătățirea calității mediului, creșterea nivelului de confort, diminuarea riscului de excludere socială și, totodată, promovarea
voluntariatului la nivel de familie prin parcipare la acvități de amenajare și întreținere a spațiilor verzi.
Valoarea totală a proiectului a fost de 2.701.806,75 lei, valoare eligibilă este în cuantum de 2.331.830,77 lei, din care valoare
nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională în cuantum de 1.982.056,17 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din Bugetul
Național în cuantum 303.137,98 lei, valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului în cuantum 46.636,62 lei, valoarea neeligibilă inclusiv TVA în
cuantum 369.975,98 lei.
Perioada de implementare a proiectului a fost de 67 de luni, între 13.02.2018 și 31.08.2023.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com