GAL Codrii de Aramă anunţă lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru Măsura M6.A.1/6A Dezvoltarea sectorului non-agricol rural

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

ANUNȚ LANSAREA SESIUNII DE CERERI DE PROIECTE PENTRU MĂSURA M6.A.1/6A  DEZVOLTAREA SECTORULUI NON-AGRICOL RURAL PRIN INVESTIȚII INOVATIVE ÎN CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL PRODUCȚIEI ȘI SERVICIILOR, INCLUSIV PRIN ÎNFIINȚAREA DE LOCURI DE MUNCĂ

 

Asociația Grupul de Acţiune Locală (GAL) Codrii de Aramă anunţă lansarea apelului de selecţie în data de 30.08.2023, pentru Măsura M6.A.1/6A  DEZVOLTAREA SECTORULUI NON-AGRICOL RURAL PRIN INVESTIȚII INOVATIVE ÎN CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL PRODUCȚIEI ȘI SERVICIILOR, INCLUSIV PRIN ÎNFIINȚAREA DE LOCURI DE MUNCĂ

 

 1. Data lansării apelului de selecție

Proiectele, un dosar original şi 2 (două) dosare în copie și pe suport electronic, scan documente pe CD, se vor depune începând cu data de 30.08.2023.

 

 1. Data limita de depunere a proiectelor

Data limită de depunere – 08.09.2023, orele 14.00.

 

 1. Locul si intervalul orar in care se pot depune proiecte

Proiectele se vor depune la punctul de lucru al GAL Codrii de Aramă din Cătămărăști Deal, Str.Mihai Eminescu nr.50 A, comuna Mihai Eminescu , judeţul Botoșani, în zilele lucrătoare, de luni până vineri, între orele 08.00-16.00, iar în ultima zi de depunere a proiectelor în intervalul orar  08.00-14.00.

In mod obligatoriu, proiectul pentru care se solicită finanțare trebuie implementat în teritoriul GAL Codrii de Aramă. Aria geografică a teritoriului cuprinde orașul Bucecea și comunele: Brăești, Corlăteni, Dimăcheni, Leorda, Mihai Eminescu, Nicșeni, Roma, Știubieni, Ungureni, Văculești, Vorniceni. 

Tipuri de beneficiari eligibili:

 • Persoană fizică autorizată -înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Întreprindere individuală înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare;
 • Întreprindere familială înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008 cu modificările și completările ulterioare;
 • Societate în nume colectivSNC – înfiinţată în baza Legii societăților 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Societate în comandită simplăSCS – înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate pe acţiuniSA – înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată cu modificarile şi completările ulterioare;
 • Societate în comandită pe acţiuniSCA înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 • Societate cu răspundere limitatăSRL înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Societate comercială cu capital privat înfiinţată în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate agricolă înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole si alte forme de asociere în agricultură cu modificările şi completările ulterioare;
 • Societate cooperativă de gradul 1 înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, respectiv societăți cooperative meșteșugărești și societăți cooperative de consum care au prevăzute în actul constitutiv ca obiect desfășurarea de activităţi neagricole;
 • Cooperativă agricolă de grad 1 înfiinţată în baza Legii cooperației agricole 566/2004, cu modificările și completările ulterioare.
 1. Fondul disponibil – alocat pe sesiune, cu următoarele precizări:

o Suma disponibila pe măsură106.382,99 euro;

o Cuantumul sprijinului este de maxim 106.382,99 de euro/proiect pentru  investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole. Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) și art.63 ale Reg (UE) nr.1305/2013.

o Intensitatea sprijinului va fi de 90% pentru cheltuielile eligibile din proiect.

 1. Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate:

Pentru informaţii suplimentare, Asociatia Grupul de Acţiune Locală (GAL) Codrii de Aramă vă pune la dispoziţie un birou de relaţii cu publicul deschis de luni până vineri, de la 8.00-16.00, la punctul de lucru  GAL Codrii de Aramă din  Cătămărăști Deal, Str. Mihai Eminescu nr.50 A, din comuna Mihai Eminescu, judeţul Botosani. Ne puteţi contacta la numărul de telefon 0371.126071, e-mail: [email protected]

 1. Alte informații pe care GAL le consideră relevante:

Variantele  electronice (suport CD/DVD) sau pe suport tipărit a informatiilor detaliate aferente măsurilor lansate sunt disponibile la sediul  GAL și pe adresa www.codriidearama.eu .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *