Proiectul drumului expres Botoșani- Suceava ar putea fi gata în 2025

Pe 2 mai are loc o licitație pentru studiu de fezabilitate, proiect tehnic și de autorizație de construcție, dar și pentru exproprierea terenurilor, obținerea finanțării, aprobarea indicatorilor tehnico-economici ale drumului expres Suceava – Botoșani. CJ Suceava este cel care organizează licitația și vrea ca până în noiembrie să stabilească un câștigător care în 24 de luni să facă toată documentația. În alte 24 de luni ar urma să fie asigurată asistența tehnică pe perioada derulării lucrărilor. Valoarea contractului este de 17.808.823,53 lei fără TVA, iar finanţarea va fi asigurată în proporție de 85% din fonduri europene nerambursabile, scrie obiectivdesuceava.ro.

Criteriul de atribuire al licitației este „cel mai bun raport calitate – preț” unde doar 40% reprezintă componenta financiară a ofertei generată de prețul ofertat pentru aceste servicii, iar câte 10% din punctajul ofertei va fi pentru experiența deținută de: coordonatorul de proiect, specialistul geotehnică și fundații, inginerul proiectant de drumuri, inginerul proiectant de poduri, specialistul în domeniul protecției mediului și specialistul în analiza cost-beneficiu și modelare financiară.

Principalul rezultat urmărit prin promovarea acestei investiţii vizează accesibilitatea relativă a centrelor urbane majore – Suceava și Botoșani – prin prisma accesului la oportunităţile de angajare, luând în considerare timpul de călătorie şi costurile aferente. Este al doilea mare proiect pe care CJ Suceava îl face de acest gen – administrația județeană suceveană fiind lider al unei asocieri din care mai face parte și CJ Botoșani, dar și primăriile municipiilor reședință ale celor două județe – după ce tot administrația județeană suceveană a realizat deja studiul de fezabilitate al șoselei de centură a orașului Gura Humorului, aceasta din urmă fiind parte a viitoarei Autostrăzi a Nordului.

Practic, deși încă nu este finalizată procedura de atribuire a contractelor pentru cele două loturi ale axialului Iași-Suceava (alcătuit din porțiuni ale unor drumuri județene), administrația județeană suceveană scoate la licitație deschisă proiectarea unei alte rute rapide. Iar suma estimată de CJ Suceava pare a fi una destul de „frumușică”: 17.808.823,53 lei fără TVA. Sursa de finanţare va fi: 85% fonduri europene nerambursabile (POIM 2014-2020); 13% bugetul de stat; 2% bugetele proprii ale partenerilor (UAT Judeţul Suceava, UAT Judeţul Botoşani, UAT Municipiul Suceava şi UAT Municipiul Botoşani), fiecare urmând să asigure o sumă de 89.044,12 lei din bugetele proprii.

Totuși, contractul pe care îl va încheia administrația județeană suceveană ține și de un termen privind acordarea asistenței tehnice pe toată durata de realizare a lucrărilor la drumul expres Suceava-Botoșani. Practic, după ce va fi gata proiectul va fi organizată licitația de execuție a lucrărilor. Durata pentru care se va încheia contractul este de 48 de luni din care realizarea documentațiilor a fost planificată pentru 24 de luni de la data emiterii ordinului de începere și alte 24 de luni pentru asistența tehnică pentru perioada lucrărilor. Optimistă abordare, totuși, mai ales în privința execuției lucrărilor pentru peste 26 kilometri de drum expres (conform estimărilor actuale – rămâne de văzut cât va fi distanța conform studiului de fezabilitate), dar nu neapărat imposibil.

De asemenea, rămâne de văzut dacă de CJ Suceava sau de CNAIR, cu toate că din moment ce administrația județeană face contractul de asistență tehnică, este foarte probabil ca tot aceasta să fie și cea care va organzia licitația după obținerea finanțării europene. De asemenea, cu privire la licitația actuală pentru proiectare, contractul se referă și la pregătirea unor dosare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici de către Guvern și a celui de obținere a finanțării, dar și a dosarelor pentru licitația aferentă lucrărilor, cât și pentru exproprierile de teren.

Termenul de depunere al ofertelor este data de 2 mai. CJ Suceava preconizează că analiza ofertelor și deliberarea ar putea dura pânbă în noiembrie, de aceea a și cerut ca perioada minimă de valabilitate a ofertei să fie până la data de 2 noiembrie a.c. Contractul pentru studii, proiect și asistență pe durata lucrărilor va include o clauză suspensivă în sensul că semnarea contractului pentru aceste servicii se va face numai după obţinerea/aprobarea finanţării serviciilor din fonduri de la bugetul de stat şi/sau fonduri europene nerambursabile. Semnarea contractului este posibilă doar dacă se respectă dispoziţiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidenţa legislaţiei privind finanţele publice.

CJ Suceava estimează că va obține finanțarea necesară semnării contractului în al doilea semestru al anului 2023. În cazul în care nu se realizează, indiferent de motive, obţinerea/aprobarea finanţării serviciilor din fonduri de la bugetul de stat şi/sau fonduri europene nerambursabile, CJ Suceava își rezervă dreptul de a anula procedura, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziţie publică în condițiile în care nu există o altă sursă de finanțare. „Ofertanții acceptă utilizarea clauzei suspensive, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă. Ofertanții înțeleg că Autoritatea Contractantă și/sau autoritățile competente în finanțare europeană nu pot fi considerați răspunzători pentru vreun prejudiciu în cazul anulării procedurii, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă Autoritatea Contractantă și/sau autoritățile competente în finanțare europeană au fost notificați asupra existenței unui asemenea prejudiciu”, se arată în documentația de atribuire a contractului pentru studiul și proiectul tehnic al drumului expres Suceava – Botoșani.

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă conectivitatea municipiilor Botoşani şi Suceava, precum şi a localităţilor traversate, la reţelele principale de transport din România şi ţările vecine prin reţeaua de transport europeană TEN-T. Alte obiective ale proiectului sunt reprezentate de creşterea calităţii vieţii din cadrul municipiilor şi al localităţilor limitrofe. Acestea vor fi descongestionate prin implementarea acestui proiect, ceea ce va avea impact asupra scăderii numărului de accidente, reducerea poluării fonice şi concentraţiei gazelor cu efect de seră din atmosferă. Pe de altă parte, dezvoltarea reţelei rutiere, într-o manieră echilibrată la nivelul ţării va conduce la creşterea atractivităţii acestei regiuni pentru investiţii şi implicit crearea de noi locuri de muncă şi creşterea dinamicii mediului de afaceri. Prin conectarea directă a viitorului drum expres Suceava – Botoșani cu viitoarea și tot mai probabila A7, proiectul are ca scop realizarea unui sector de drum omogen, în vederea asigurării infrastructurii de bază necesară cererii de transport în creştere. Se asiguă un grad ridicat de siguranţă a traficului rutier cu următoarele rezultate şi efecte pozitive și, în egală măsură, aşteptate: creşterea accesibilităţii zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T; modernizarea/dezvoltarea reţelei rutiere, inclusiv construcţia de variante de ocolire care asigură o conexiune adecvată la reţeaua TEN-T sau creşterea accesibilităţii regionale; îmbunătăţirea legăturilor între localităţi care sunt interdependente sau nu economic prin reducerea timpului de călătorie ca urmare a creşterii vitezei de deplasare; degrevarea de trafic a drumului naţional DN 29 – cea din urmă va conduce inclusiv la reducerea numărului de accidente prin preluarea unui trafic de tranzit major pe traseul drumului expres; scăderea emisiilor poluante din localităţile tranzitate şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă; îmbunătăţirea confortului utilizatorilor.

Proiectul drumului expres Suceava-Botoșani a fost inclus inițial în Master Planul General de Transport al României în anul 2015. La vremea respectivă, realizarea drumului expres costa 125 de milioane de euro fără TVA, iar drumul ar avea o lungime de 26 de kilometri.

Conform hărții interactive de atunci a CNAIR, drumul expres ar urma să facă legătura cu drumul expres (acum viitoarea Autostrada A7) Suceava-Pașcani, din zona localității sucevene Văratec, și municipiul Botoșani (în zona intersecției străzilor Pacea cu Manolești-Deal).

One thought on “Proiectul drumului expres Botoșani- Suceava ar putea fi gata în 2025

  1. Spre STEFANESTI VIADUCTELE sunt strambe ceva gen ca la PODUL DE LA PIATRA NEAMT… trist scolile profesionle de ingineri de drumuri produc dor rebuturi….SA DEA DOMNUL SA NU FIE NIMENI PE ELE CAND TREC CAMIOANE SE SCUTURA CU TOTUL…. TRIST..

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *