FOTO Cele mai frumoase vase ceramice, care aparțin culturii Cucuteni, descoperite la Botoșani

Cele mai frumoase vase ceramice, care aparțin culturii Cucuteni, au fost descoperite la Botoșani. Situl cucutenian de la Vorniceni se află la cca. trei kilometri Est de sat, pe un boț de deal, pe malul drept al pârâului Ibăneasa, în stânga şoselei Vorniceni – Săveni.

Potrivit Muzeului Județean Botoșani, primele cercetări de suprafaţă au fost făcute de prof. Aristotel Crâşmaru şi colectivul Repertoriului arheologic. Aşezarea de la Pod Ibăneasa se află la egală distanţă de cunoscutele aşezări cucuteniene (zece kilometri) de la Drăguşeni şi Corlăteni, încadrându-se în Câmpia Jijiei superioare. Săpăturile preventive au început în anul 2001, sub coordonarea doamnei Maria Diaconescu, arheolog în cadrul Muzeului Județean Botoșani, care timp de mai mult de un deceniu a efectuat o serie de campanii de săpături, alături de alți angajați ai instituției.

Ca urmare a cercetărilor invazive, faza de mijloc a Culturii Cucuteni este mult mai bine cunoscută, aducând informații prețioase cu privire la modul de amenajare a spațiului, de construire a locuințelor, de manufacturare a ceramicii, precum și de realizare și folosire a diferitelor unelte și arme.

Cele mai frumoase vase ceramice, care au putut fi restaurate, au fost clasate în patrimoniul cultural național și au făcut parte dintr-o serie de expoziții internaționale, sau naționale, dedicate Culturii Cucuteni.

„Fără îndoială că purtătorii culturii Cucuteni sunt realizatorii unor opere de artă incontestabile, însă cronica vieţii lor este incompletă fără analiza aspectelor ce ţin de spiritualitate, dezvoltarea socială, evidenţiate de multe descoperiri arheologice. Cercetarea pluridisciplinară a diferitelor staţiuni îmbogăţeşte datele arheologice cu cele mai concludente puncte de reper ce pot conduce la reconstituirea trăsăturilor fundamentale ale societăţii cucuteniene, a structurilor economice, a vieţii sociale, cu formele sale de manifestare, ce reflectă concepţiile despre viaţă şi moarte, univers, perpetuarea şi evoluţia tradiţiilor – aspecte a diverselor manifestări a diferenţierilor sociale. De o atenţie sporită în ultima vreme, în cadrul cercetărilor arheologice se bucură manifestările magico – religioase, ce pot întregi imaginea tradiţiilor, transformărilor sociale, culturale ca proces dinamic, permanent. În acest ansamblu de preocupări se înscriu şi cercetările de la Vorniceni, Pod lbăneasa, staţiune deosebit de complexă, bogată în resturi de locuire şi manifestări magico-religioase specifice acestei culturi.” (Maria Diaconescu, Acta Moldaviae Septentrionalis, XI, 2012-https://biblioteca-digitala.ro/…/Acta…/dl.asp…).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *