Anunț de presă! Reabilitarea și dezvoltarea turistică a monumentului istoric Ansamblul Bisericii „Sfântul Gheorghe“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parteneriatul UAT Municipiul Botoșani și Parohia Sfântul Gheorghe, în calitate de beneficiari anunță finalizarea implementării proiectului: Reabilitarea și dezvoltarea turistică a monumentului istoric Ansamblul bisericii „Sfântul Gheorghe“, cod SMIS 117283.

Proiectul s-a desfășurat în baza contractului de finanțare nr. 1141/12.02.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (în prezent Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației), în calitate de Autoritate de Management și Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Organism Intermediar.

Proiectul a fost cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural; Prioritate de Investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvotarea patrimoniului natural și cultural.

Obiectivul general al proiectului: reabilitarea și dezvoltarea turistică a monumentului istoric Ansamblul Bisericii Sfântul Gheorghe din municipiul Botoșani, în vederea conservării, protejării, promovării și dezvoltării patrimoniului cultural din municipiul Botoșani, contribuind astfel la dezvoltarea locală și a identității culturale.

Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Restaurarea, reabilitarea și consolidarea ansamblului istoric Biserica „Sfântul Gheorghe“ reprezentat de următoarele monumente: Biserica Sf. Gheorghe și Turnul Clopotniță, în vederea punerii în valoare a acestora sub aspect structural și funcțional, a promovării valorilor cultural – religioase și al atragerii numărului de turiști în zonă;
2. Valorificarea, consacrarea și menținerea caracterului de monument istoric al Ansamblului Bisericii „Sfântul Gheorghe“, obiectiv de patrimoniu și de interes turistic cultural religios, prin promovare media, inclusiv digitizarea acestuia, în vederea creării unui produs turistic la standarde europene;
3. Creșterea cu cel puțin 240% la nivel regional a gradului de atragere și încurajare a vizitatorilor interesați de domeniul turismului cultural religios prin promovare media precum și prin angrenarea autorităților centrale și locale;
4. Lărgirea orizontului de vizibilitate de la nivel local al Ansamblului Bisericii „Sfântul Gheorghe“ din Botoșani în vederea includerii acestuia într-un circuit turistic extins la nivel județean în special și la nivel regional și național în general, până la finalizarea perioadei de implementare a proiectului și menținerea acestuia în circuitul public pe întreaga perioadă de durabilitate a proiectului.

Valoarea totală a proiectului a fost de 10.043.994,28 lei din care:
• valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 6.128.297,50 lei, reprezentând 84,95 % din valoarea totală eligibilă;
• valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 941.597,92 lei, reprezentând 13,05% din valoarea totală eligibilă;
• cofinanțare beneficiar – 144.283.58 lei, din care 139.866,36 lei reprezentând cofinanțarea eligibilă a Municipiului Botoșani și 4.417,22 lei reprezentând cofinanțarea eligibilă a Parohiei Sf. Gheorghe.

Rezultatele obținute în urma implementării proiectului:
• Obiectiv de patrimoniu cultural restaurant – Ansamblul bisericii Sfântul Gheorghe Botoșani;
• Creșterea numărului de vizitatori, după intervenția asupra monumentului istoric Ansamblul Bisericii Sfântul Gheorghe, la 600 vizite/an.

Impactul investiției:
Finalizarea proiectului are un impact semnificativ în dezvoltarea durabilă a infrastructurii turistice locale, judeţene, naționale, în creșterea numărului de vizitatori din țară și din străinătate, la dezvoltarea activităţilor cultural- religioase precum și la promovarea municipiului în scop turistic.
Lucrările încheiate de restaurare, reabilitare și consolidare ale ansamblului istoric Biserica „Sfântul Gheorghe“ din municipiul Botoșani aduc plus valoare patrimoniului cultural-religios al municipiului crescând atractivitatea acestuia în plan turistic și cultural.

Perioada de implementare a proiectului a fost de 86 luni, respectiv între data 10.01.2016 și data 11.02.2023

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *