Anunț! Lansare proiect „Amenajare peisagistică a teritoriului SDL, inclusiv a sensurilor giratorii”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL BOTOȘANI, în calitate de beneficiar, a încheiat contractul de finanțare nr. 7990/17.10.2022 împreună cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și Agenția de Dezvoltare Regională Nord – Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020, pentru proiectul „Amenajare peisagistică a teritoriului SDL, inclusiv a sensurilor giratorii”, Cod SMIS 155366. Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Cererea de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7 REGIUNI, AXA PRIORITARĂ 9, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 9.1 – DLRC (CLLD) „Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban”.

Valoarea totală a proiectului este 926.542,46 lei, din care valoare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională în cuantum de 819.603,58 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național în cuantum de 25.882,19 lei, contribuția Municipiului Botoșani în cuantum de 17.254,84 lei (reprezentând 2% din valoarea totală eligibilă) și 63.801,85 lei valoarea neeligibilă (inclusiv TVA).

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea calității vieții și a coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață, creșterea gradului de siguranță și creșterea economică în teritoriul SDL prin amenajarea peisagistică a teritoriului SDL, inclusiv a sensurilor giratorii pe parcursul a 16 luni.

Obiectivele specifice ale proiectului:
1) Amenajarea peisagistică a 4 sensuri giratorii din teritoriul SDL, respectiv: intersecție Grivița cu T. Vladimirescu- Donici; Intersecție T. Vladimirescu – Împarat Traian; Intersecție Împarat Traian – Octav Onicescu; Intersecție Grivița- Independenței – Dreptății (spate mall) pe parcursul a 16 de luni;
2) Creșterea calității vieții în cadrul zonei vizate pe parcursul a 16 de luni, prin plantarea unui număr de 220 de puieți de arbori în principal pe următoarele artere: strada Împarat Traian, strada T. Vladimirescu, strada Dragoș Vodă și strada Săvenilor, și furnizarea și montarea de mobilier urban: 158 bănci, 86 de coșuri de gunoi și 4 stâlpi de iluminat.

Perioada de implementare este de 37 de luni, respectiv între data 01.12.2020 și data 31.12.2023.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *