Anunţ! Lansarea proiectului: „ZUM BT PLUS – Un plus de incluziune pentru comunitățile marginalizate din Municipiul Botoșani”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), în calitate de Autoritate de Management şi UAT Municipiul Botoșani –
Lider de proiect, în parteneriat cu Direcția de Asistență Socială Botoșani, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Botoșani și Inspectoratul Școlar Județean Botoșani au semnat contractul de finanţare nr. 18918 din 07.09.2022 pentru proiectul: „ZUM BT PLUS – Un plus de incluziune pentru comunitățile marginalizate din Municipiul Botoșani”, cod MySMIS 155550.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 5: „Dezvoltare locală plasată sub
responsabilitatea comunității”; Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de
discriminare; Prioritatea de investiții 9.6: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității; Obiectivul
specific 5.1/ Operațiunea: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile
marginalizate (romă și non-romă) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând
minorității romă, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Perioada de implementareeste de 15 luni, respectiv 08.09.2022 – 07.12.2023.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea coeziunii sociale la nivelul teritoriului vizat de SDL Botoșani prin
măsuri integrate socio-medico-educaționale ce conduc la un plus de incluziune pentru comunitatea marginalizată. Numărul
persoanelor ce vor beneficia de servicii integrate este de 840.

Obiective specifice ale proiectului sunt:

OS 1 – Dezvoltarea unui sistem integrat de servicii sociale și medico-sociale pentru persoane aflate în risc de excluziune socială de pe teritoriul SDL, pe o perioadă de 9 luni, la nivelul Centrului Comunitar Integrat Botoșani (servicii sociale/medico-sociale pentru 420 persoane, respectiv analize medicale gratuite pentru 840 persoane).
OS 2 – Creșterea accesului și participării la educație pentru 350 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială de pe teritoriul SDL, pe o perioadă de 9 luni (activități de tip “școală după școală” pentru 300 de copii, program de tip “A Doua Șansă” pentru 20 de absolvenți de școală primară, respectiv activități educaționale pentru 50 copii/tineri).
OS 3 – Mobilizarea a 700 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială de pe teritoriul SDL în acțiuni de combatere a discriminării și a segregării, pe o perioadă de 12 luni (10 persoane implicate în activități de creștere a siguranței de tip Poliția Seniorilor, 100 de persoane implicate în acțiuni voluntare de colectare selectivă, 100 de persoane beneficiare ale serviciilor magazinului social, 100 de liceeni implicați în activități de voluntariat, 60 de copii/tineri și 30 de seniori implicați în activități intergeneraționale, 300 de persoane participante de evenimentele din campania de promovare a multiculturalității).
Valoarea totală a proiectului este de 3.028.398,40 lei. Valoarea finanţării nerambursabile este de 2.954.207 lei din care
2.876.978,48 lei reprezintă finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, 77.228,52 lei finanțare
nerambursabilă din Bugetul național și 74.191,40 lei cofinanțare asigurată de parteneri.

Rezultate asteptate: Creșterea coeziunii sociale prin oferirea de servicii integrate către comunitățiile marginalizate,
respectiv: servicii sociale și medico-sociale pentru 420 de persoane, asigurarea de analize medicale gratuite pentru 840 de
persoane, servicii educaționale pentru 350 de persoane, acțiuni de implicare activă a comunității în combaterea discriminării și segregării pe teritoriul SDLBotoșani cu implicarea a 700 de persoane.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com