Casă memorială în locul natal al unuia dintre cei mai apreciați duhovnici botoșăneni, care va deveni sfânt. „Avea un duh care îi determina pe oameni să se schimbe”

O casă memorială va fi construită în locul natal al unuia dintre cei mai apreciați duhovnici botoșăneni, care urmează să fie canonizat. Este vorba despre părintele Paisie Olaru, născut la Stroiești, în comuna Lunca. Potrivit primarului localității, Marcel Marcu, aceasta ar urma să fie gata până în 2025 și va fi realizată de Mitropolia Moldovei și Bucovinei.

„Deja s-a stabilit și identificat terenul unde a fost casa părintească a părintelui și a fost dat către Parohia Stroiești. Noi ne vom ocupa de infrastructură”, ne-a mărturisit primarul.

În acest sens, preotul Claudiu Chebac, din cadrul parohiei Stroiești, a făcut demersuri pentru a obține fotografii vechi ce țin de viața părintelui Paisie Olaru, fie cu casa în care a crescut și a copilărit, fie cu rude ale Sfinției Sale.

Primarul comunei Lunca susține că o dată ce părintele Paisie Olaru va deveni sfânt, locul în care acesta s-a născut va deveni cu siguranță unul de pelerinaj.

„Vă dați seama ce important este și ce pelerinaj va fi în zonă. Va intra în circuitul ecumenic și cu siguranță vor veni foarte mulți credincioși”, ne-a spus primarul.

Arhimandritul Arsenie Popa spunea că „Părintele Paisie Olaru avea un duh care îi determina pe oameni să se schimbe”.

Trei duhovnici din județul nostru care sunt propuși spre canonizare. Este vorba despre părinții Paisie Olaru, Cleopa Ilie şi Dionisie cel orb de la Colciu. Aceștia au fost propuşi pentru a fi canonizaţi în anul 2025. ÎPS Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, susținea că își dorește ca până atunci să fie ridicate trei case memoriale în cinstea lor.

Sperăm până atunci să avem şi casele lor memoriale, ca pe lângă acele case memoriale închinate personalităţilor din timpul istoriei, al literaturii, al muzicii, al picturii, să se adauge aceste cinci case memoriale, Patriarhul Teoctist, Sfântul Ioan Iacob de la Crăiniceni, Părintele Cleopa, Părintele Paisie şi Părintele Dionisie”, a spus Teofan.

Viața părintelui Paisie Olaru

Părintele Paisie Olaru s-a născut la 20 iunie 1897 în satul Stroiești, comuna Lunca, județul Botoșani, fiind ultimul dintre cei cinci copii ai familiei Ioan și Ecaterina Olaru, singurul care a luat chipul îngeresc al călugăriei.

În 1921 Părintele Paisie Olaru a fost închinoviat la Schitul Cozancea. Cozancea era un schit cu viață de sine, stareț fiind pe atunci ieromonahul Vladimir Bodescu. Povățuitor duhovnicesc l-a avut pe Părintele Calinic Șușu, un mare nevoitor al rugăciunii.

A fost destul de mult încercat de către stareț, dar gândul întoarcerii în lume și celelalte ispite ale începătorului în viața călugărească s-au stins încet-încet, prin deasa spovedanie. La numai un an de la intrarea în mănăstire, fiind foarte bolnav, fratele Petru a fost tuns în monahism, primind numele de Paisie.

Dorul de viața pustnicească pe care-l avea din tinerețe s-a aprins mai tare în urma vizitei pe care a făcut-o în mănăstirile din Munții Neamțului, între care și Sihla, în împrejurimile căreia a întâlnit mulți pustnici. Cuprins de acest dor, prin anul 1930 a venit la Sihăstria, cerând să fie primit în obștea mănăstirii sau să se retragă la Schitul Sihla. Neavând însă binecuvântarea egumenului său de la Cozancea, starețul Sihăstriei, Protosinghelul Ioanichie Moroi, nu îl primește.

În anul 1943 Părintele Paisie a fost hirotonit diacon, iar în 1947 preot și duhovnic de către episcopul Valerie Moglan. Deși proaspăt hirotonit, Părintele Paisie a primit o chilie aproape de biserică și a fost rânduit de la bun început la spovedania călugărilor și a credincioșilor care cercetau mănăstirea.

În toamna anului 1949, treizeci de călugări din obștea Sihăstriei, în frunte cu starețul lor, Părintele Cleopa, sunt trimiși la Mănăstirea Slatina cu misiunea de a reorganiza și revigora mănăstirea. Ca duhovnic, Părintele Paisie îl urmează pe Părintele Cleopa la Mănăstirea Slatina, întărind foarte mult obștea și povățuind credincioșii care începuseră să vină în număr mare.

În primăvara anului 1953, Părintele Paisie Olaru se întoarce la Sihăstria. Persecuția împotriva monahismului din anii 1959-1964 lasă Mănăstirea Sihăstria fără stareț, pe atunci Protosinghelul Ioil Gheorghiu, fără Părintele Cleopa, care se retrage pentru a treia oara în munți, și fără mulți călugări îmbunătățiți. Slujbele bisericești se desfășurau cu anevoie, din lipsă de slujitori, și toata greutatea apăsa acum pe umerii bătrânului duhovnic Paisie, care spovedea ziua și noaptea călugări și mireni, mângâia, îmbărbăta, dădea speranță tuturor, rugându-se lui Dumnezeu cu credință.

După 1964 situația mănăstirii s-a îmbunătațit foarte mult, Părintele Cleopa, întors din munți, s-a alăturat Părintelui Paisie și liniștea duhovnicească s-a pogorât din nou asupra Sihăstriei.

Între anii 1972-1985 Părintele Paisie a fost rânduit să întărească viața duhovnicească la Schitul Sihla. De mult voia părintele să se liniștească în locurile unde a sihăstrit Cuvioasa Teodora și alte sute și mii de sihaștri. În acest loc de pocăință și de întâlnire cu Dumnezeu, Părintele Paisie Olaru și-a înmulțit nevoințele. Toți ucenicii săi de atunci vorbesc despre rugăciunea sa neîncetată, la care se adăugau privegherea necontenită, postul și înfrânarea sa dintotdeauna, toate acestea împletite cu dragostea, smerenia și blândețea sa desăvârșită.

Vestea sfințeniei vieții părintelui și ajutorul primit de credincioși în urma rugăciunilor sale ajunsese până departe și era căutat de mulțime de oameni. Cei care îl căutau – călugări, maici, oameni de diverse categorii, dar și clerici și ierarhi – veneau pentru rugăciuni, spovedanie, binecuvântări, atrași de darul său. Cei care veneau o dată, nu se mai puteau dezlipi de bătrân și aduceau și pe alții, căci blândețea, smerenia și dragostea sa mișcau inimile tuturor, iar harul Duhului Sfânt, care se sălășluise într-însul, mângâia sufletele credincioșilor; de asemenea, nu de puține ori, cei bolnavi se întorceau sănătoși.

Iubea mult pe fiii săi duhovnicești, pe care îi primea la spovedanie la orice oră din zi și din noapte, și purta mare grijă de mântuirea lor. Ucenicii săi simțeau această dragoste a părintelui și îi purtau și ei, după Dumnezeu, o mare dragoste. Fiii săi duhovnicești de la Sihăstria nu îl părăsiseră, ci veneau la sfinția sa o data pe săptămână, vineri, pentru mărturisire. Părintele Paisie Olaru niciodată nu stătea fără lucru: se ruga, spovedea, mângâia, îmbărbăta sau lucra în grădină sau îngrijea vreo fântână, sau căuta izvoare cu apă bună de băut, lângă care punea câte o cruce și o cană, ca trecătorii să poată bea apă.

Unor ucenici aflați în niște încercări, părintele le-a spus: „Să știți că Dumnezeu, pe care îl iubește, îl ține aproape de el, ca nu cumva libertatea să-i schimbe mintea și înșelăciunea lumii să-i câștige sufletul. Așadar suntem datori să primim cu dragoste aceste încercări și să-i mulțumim Domnului pentru toate”.

Un alt sfat pe care îl dădea Părintele Paisie era următorul: „Când ieși de aici și te întorci în lume, să-ți păstrezi sufletul curat. Chiar dacă vezi multe pe acolo, dar să nu te arunci în noroi, că greu se mai duce de pe suflet. Dacă privești și nu intri în cele ale lumii, este ca și cum te-ai murdări de praf – te scuturi și mergi mai departe. Dar dacă te-ai murdărit, să alergi să speli repede haina sufletului, că altfel ești pierdut”.

La despărțire, Părintele Paisie Olaru adresa obișnuitul său salut: „Să ne întâlnim la ușa raiului!” Unii dintre ucenici îl întrebau: „Noi vrem să ne întâlnim cu toții în rai. De ce doriți să ne întâlnim la ușa raiului?” Iar bătrânul răspundea cu nădejde și blândețe: „Să ne vedem noi scăpați de viclenii diavoli și ajunși la ușa raiului, că aici strigăm la Maica Domnului, cerem ajutorul sfinților, plângem la ușa milostivirii Mântuitorului și nu ne lasă El afară. Până aici este greu!”

Iată și mărturia Părintelui Cleopa despre Părintele Paisie Olaru: „Așa era Părintele Paisie Olaru: smerit, tăcut, blând, înțelept la cuvânt, foarte milostiv și iubitor de aproapele. Întotdeauna căuta pacea cu toți și iubea liniștea. Nu-i plăcea să trăiască între mulți și își ascundea viața și nevoința. Nimeni nu știa cum se roagă în chilie, ce lucrare are mintea și inima lui, cât stă la masă și cât se odihnește. Plângea cu cel care plânge și se bucura cu cel ce se bucura. Nu ținea la haine bune, la bani, la nimic, și fugea de cinste, de laudă, de multa vorbire, de clevetire și de oameni mari”.

Părintele Paisie Olaru era foarte legat duhovnicește de înaintașii săi, de părinții plecați mai înainte la Hristos, și zicea: „De vom păși pe urmele vieții lor și de vom trăi în desăvârșită dragoste unii cu alții, avem credință și nădejde în mila și bunătatea lui Dumnezeu că ne vom vedea dincolo, în veșnica viață”.

Din septembrie 1986 până în octombrie 1990 Părintele Paisie a fost imobilizat la pat, având piciorul drept fracturat. În această lungă perioadă de suferință, bătrânul spovedea numai părinții bătrâni din mănăstire, pe care îi avea de mulți ani la scaunul de spovedanie. Obișnuia însă să mai primească pe unii dintre cei mai aleși călugări, duhovnici, stareți, ierarhi și chiar mireni, care doreau stăruitor să-l vadă, să primească un sfat sau o binecuvântare. Memoria, graiul și mai ales starea interioară a Părintelui erau foarte bune.

Din aceste scurte întâlniri cu Părintele Paisie Olaru multe suflete s-au liniștit, multe întrebări fără răspuns au fost dezlegate, mulți călugări și credincioși s-au luminat văzând blândețea, liniștea, smerenia și înțelepciunea Părintelui, căci îndelunga lui răbdare, tăcerea, rugăciunea de taină și lacrimile ajungeau până la inimile oamenilor.

Părintele Paisie Olaru s-a mutat la Domnul în zorii zilei de 18 octombrie 1990, în vârstă de aproape 94 de ani. Un dor tainic de veșnicie cuprinsese pe toți, căci Părintele Paisie, care ne vorbise o viață întreagă despre Rai, despre bucuria unirii cu Hristos, mergea la cer, ca prin rugăciunile lui să ni se deschidă și nouă porțile cele încuiate ale mult doritului Rai.

VIDEO Trei duhovnici din Botoșani propuși spre canonizare. ÎPS Teofan: Sperăm, până atunci, să avem și casele lor memoriale

One thought on “Casă memorială în locul natal al unuia dintre cei mai apreciați duhovnici botoșăneni, care va deveni sfânt. „Avea un duh care îi determina pe oameni să se schimbe”

  1. Botoșani este ultimul județ din tara la numărul de IMM-uri. Va fi, foarte curând, cel mai sărac județ din tara, depășind Vaslui și Teleorman. Pe acest site nu poți citi decât despre accidente de mașină, crime și sfintiri de biserici. Un județ fara viitor, care moare incet. Și noi, în loc sa cautam soluții pentru redresare, cautam sfinti…Incredibil cât de jos s-a ajuns, și nu se vede încă fundul gropii. Bine ca avem sfinti, sa avem la ce face perpendiculare. Casa memoriala la Lunca… Am trăit o parte din viata în BT, dar tot nu pot localiza Lunca pe harta.Bani aruncați pe fereastra, tocmai în județul care ar avea nevoie de cât mai multe investiții. Uite-asa se spala banii… Vorba lui Brâncuși: V-am lăsat săraci și prosti, va găsesc și mai săraci, și mai prosti!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com