Se lansează proiectul „Creșterea siguranței pacienților Spitalului de Pneumoftiziologie Botoșani prin instalarea unui sistem de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totală și înlocuirea instalației electrice”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicat de presă privind începerea proiectului „Creșterea siguranței pacienților Spitalului de Pneumoftiziologie Botoșani prin instalarea unui sistem de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totală și înlocuirea
instalației electrice”, cod MySMIS 2014+ 152377

MUNICIPIUL BOTOȘANI, str. Piata Revolutiei, nr. 1, județul Botoşani, reprezentat legal prin domnul Cosmin-Ionuț ANDREI, Primar, în calitate de Beneficiar al finanțării, lider în cadrul parteneriatului cu SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE, cu sediul în Municipiul Botosani, str. Trandafirilor, nr. 24, județul Botoşani, reprezentat legal prin domnul Costel LUPAŞCU, Manager, prin MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare și în calitate de finanțator, cu sediul în str. Mendeleev nr.36-38, sector 1, municipiul București, reprezentat legal prin domnul Marcel-Ioan BOLOȘ, ministrul investițiilor și proiectelor europene pe de o parte, denumit AM, au semnat în data de 06.09.2022 contractul de finanțare pentru proiectul „Creșterea siguranței pacienților Spitalului de Pneumoftiziologie Botoșani prin instalarea unui sistem de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totală și înlocuirea instalației electrice”, cod MySMIS 2014+ 152377.

Perioada de implementare a proiectului este de 30 luni, respectiv între 1 Iulie 2021 și 31 Decembrie 2023, aceasta
cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare, Cod apel: POIM/963/10/1/Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale, Componenta 1, REACT EU – Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice care utilizează fluidele medicale, Axa prioritară Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare din REACT-EU.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 6.638.113,19 lei, din care 6.560.926,79 lei valoare totală eligibilă
nerambursabilă din FEDR – REACT EU.

Obiectivul general al proiectului constă în reducerea impactului negativ al emisiilor poluante și minimizarea efectelor
schimbărilor climatice cauzate de sistemul centralizat de alimentare cu energie termică în scopul îmbunătățirii stării de sănătate a populației în Botoșani și asigurării conformării cu obligațiile de mediu stabilite prin Tratatul de Aderare.
Obiectivul specific al proiectului constă în stabilirea investițiilor necesare măsurilor de refacere și reabilitare a sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Botoșani, care să asigure conformarea – la cel mai mic cost – cu obligațiile de mediu stabilite prin Tratatul de Aderare, precum și cu obiectivele strategiilor și programelor naționale relevante pentru mediu (creșterea eficienței energetice, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, creșterea calității serviciului public de alimentare cu energie termică la tarife suportabile pentru populație).

Proiect cofinanțat din FEDR – REACT EU prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.
Detalii suplimentare privind proiectul: Petrariu Marilena Beatris – manager de proiect din partea liderului de proiect, email: [email protected]; Costel Lupașcu – manager Spitalul de pneumoftiziologie, email: [email protected]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *