Anunț de presă! Lansare proiect la Primăria municipiului Botoșani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lansare proiect ”CREȘTEREA GRADULUI DE SIGURANȚĂ AL CETĂȚENILOR ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA ASPECTULUI PEISAGISTIC AL TERITORIULUI SDL PRIN REAMENAJAREA SPAȚIILOR PUBLICE URBANE (GAL AXA 9.1) – AMENAJARE SPAȚII RECREERE ÎN ZUM CENTRUL VECHI ȘI ZUM PARCUL TINERETULUI, CREAREA/ REABILITAREA/ MODERNIZAREA
SPAȚIILOR PUBLICE URBANE – MODERNIZAREA UTILITĂȚILOR PUBLICE – MODERNIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC
URBAN, AMPLASAREA DE CAMERE DE SUPRAVEGHERE WIRELESS PE TERITORIUL SDL”, cod SMIS 152087

MUNICIPIUL BOTOȘANI, în calitate de beneficiar, a încheiat contractul de finanțare nr. 7746/17.05.2022 împreună cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și Agenția de Dezvoltare Regională Nord – Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020, pentru proiectul ”CREȘTEREA GRADULUI DE SIGURANȚĂ AL CETĂȚENILOR ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA ASPECTULUI PEISAGISTIC AL TERITORIULUI SDL PRIN REAMENAJAREA SPAȚIILOR PUBLICE URBANE (GAL AXA 9.1) – AMENAJARE SPAȚII RECREERE ÎN ZUM CENTRUL VECHI ȘI ZUM PARCUL TINERETULUI, CREAREA/ REABILITAREA/ MODERNIZAREA SPAȚIILOR PUBLICE URBANE – MODERNIZAREA UTILITĂȚILOR PUBLICE – MODERNIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC URBAN, AMPLASAREA DE CAMERE DE SUPRAVEGHERE WIRELESS PE TERITORIUL SDL”, cod SMIS 152087.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Cererea de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7 REGIUNI, AXA PRIORITARĂ 9, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 9.1 – DLRC (CLLD) „Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban”.

Valoarea totală a proiectului este 1.567.995,01 lei, din care valoare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională în cuantum de 1,416.112,77 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național în cuantum de 44.719,33 lei, contribuția Municipiului Botoșani în cuantum de 29.812,91 lei (reprezentând 2% din valoarea totală eligibilă) și 77.350,00 lei valoarea neeligibilă (inclusiv TVA).

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea calității vieții și a coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață, creșterea gradului de siguranță și creșterea economică în teritoriul SDL prin amenajarea spațiilor de recreere în ZUM Centrul Vechi și ZUM Parcul Tineretului, crearea/ reabilitarea/ modernizarea spațiilor publice urbane, modernizarea utilităților publice, modernizarea iluminatului public urban, amplasare de camera de supraveghere video wireless pe parcursul a 16 luni.

Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Amenajarea spațiilor de recreere în ZUM Centrul Vechi și ZUM Parcul Tineretului, crearea/ reabilitarea/ modernizarea spațiilor publice urbane, modernizarea utilităților publice, modernizarea iluminatului public urban, amplasare de camere de supraveghere video wireless pe teritoriul SDL ce corepunde OS2 “Creșterea gradului de siguranță al cetățenilor și îmbunătățirea aspectului peisagistic al teritoriului SDL prin reamenajarea spațiilor publice urbane în 3 ani (GAL axa 9.1)”. Se vor realiza urmatoarele lucrări:
– ZUM PARCUL TINERETULUI: amenajarea suprafeței de parc – cu terasamente, unde este cazul, defrișarea vegetației inadecvate, realizarea de alei pietonale, amplasare coșuri de gunoi pentru colectarea selectivă a deșeurilor, amplasarea mobilierului stradal alcătuit din bănci din lemn, pergola și foișor tip tunel din lemn, amenajarea de spații verzi cu gazon însămânțat și plantarea speciilor de arbori de dimensiuni mari și arbuști, realizare spațiu de joacă pentru copii, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat, amplasarea camerelor de supraveghere video.
– ZUM CENTRUL VECHI: defrișarea vegetației inadecvate, realizarea de alei pietonale, amplasare coșuri de gunoi pentru colectarea selectivă a deșeurilor, amplasarea mobilierului stradal alcătuit din bănci din lemn, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat, amplasarea camerelor de supraveghere video.
2. Reconversia funcțională a unor terenuri și suprafețe neutilizate/degradate din interiorul municipiului și transformarea lor în zone de agrement și petrecere a timpului liber pentru comunitățile defavorizate pe parcursul a 16 luni.

Perioada de implementare este de 35 de luni, respectiv între data 01.11.2020 și data 30.09.2023.

Date de contact:

Manager proiect: Daniela-Petronela AștefănoaeiAdresa: Botoșani, Piața Revoluției, nr. 1; Telefon: 0231.502.200 / Fax: 0231.531.595; E-mail: [email protected]


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com