Anunț! Primăria Bucecea organizează licitație pentru concesionarea unui teren de 14.000 mp

Orașul Bucecea organizează, în data de 12 august 2022, ora 12.00, la sediul în localitatea Bucecea, Calea Naţională, nr. 70, județul Botoșani, licitație publică pentru concesionarea unui teren extravilan, din domeniul privat al orașului Bucecea, în suprafaţă de 14.000 mp, situat în PC 199, Tarla 30.

Instrucțiunile privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor sunt precizate în Documentația de atribuire publicată pe site-ul oficial www.primariabucecea.ro și se poate procura și de la sediul Primăriei orașului Bucecea, pe baza unei solicitări scrise adresate Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului, criteriul de atribuire fiind nivelul cel mai mare al redevenței.

Nivel minim al redevenței: 2.800 lei/an.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 01.08.2022, ora 12:00.

Data limită de depunere a ofertelor: 12.08.2022, ora 10:00.

Garanția de participare se constituie conform legii.

Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria orașului Bucecea, Calea Naţională, nr. 70, județul Botoșani, Cod postal: 717045, oferta fiind depusă într-un singur exemplar, în plic sigilat, cu respectarea specificațiilor din caietul de sarcini.

Pentru informații suplimentare:

[email protected]

Sediu: orașul Bucecea, Calea Naţională, nr. 70, județul Botoșani, Cod fiscal 3643876, Cod postal: 717045

Telefon 0231/550.112, fax 0231/550.123

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *