Anunț începere proiect „Crearea unei unități de prestare a serviciilor de realizare a soft-urilor la comandă în cadrul societății C&A Connect SRL”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anunț începere proiect „CREAREA UNEI UNITATI DE PRESTARE A SERVICIILOR DE REALIZARE A SOFT-URILOR LA COMANDA IN CADRUL SOCIETATII C&A CONNECT SRL”

→titlul proiectului: CREAREA UNEI UNITATI DE PRESTARE A SERVICIILOR DE REALIZARE A SOFT-URILOR LA COMANDA IN CADRUL SOCIETATII C&A CONNECT SRL
→numele beneficiarului: C&A CONNECT SRL
→al programului: Programul Operațional Regional 2014-2020
→al Autorității de Management (MLPDA): Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
→al Organismului Intermediar: ADR NORD EST
→valoarea totală a proiectului: 7.858.250,88 RON
→finanțarea nerambursabilă: 4.000.780,02 RON
→data începerii și data finalizării: 01.11.2019 – 31.12.2023
→codul MySMIS: 136541
→obiectivul proiectului: Obiectivul general al proiectului este realizarea unei investiții inițiale în cadrul firmei C&A CONNECT SRL prin: crearea și dotarea unei noi unități prestare servicii.
Proiectul “ CREAREA UNEI UNITATI DE PRESTARE A SERVICIILOR DE REALIZARE A SOFTURILOR LA COMANDA IN CADRUL SOCIETATII C&A CONNECT SRL”, cod MySMIS 136541,
finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către C&A CONNECT SRL și are o valoare totală de 7.858.250,88 RON, din care 4.000.780,02 RON reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrație în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Nord Est, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Nord Est. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 01.11.2019 – 31.12.2023.
Obiectivele proiectului sunt în strânsă legătură cu obiectivul specific aferent „Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, prioritatea de investiții 2.2 ”Sprijinirea creării și extinderii capacității avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, și anume îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în
sectoarele competitive identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate.

Obiectivele specifice al proiectului propus, care contribuie la realizare obiectivului general, sunt următoarele:
– Crearea și dotarea unei noi unități de prestare servicii în domeniul de activitate aferent codului CAEN 6201 și achiziționarea de active corporale și active necorporale
– Creşterea eficienţei energetice prin achiziţionarea de echipamente care folosesc surse de energie regenerabilă
– Dezvoltarea resurselor umane ale solicitantului, prin angajarea a 29 persoanedintre care cel puțin o persoană aparţinând unei categorii defavorizate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *