Comunicat de presă Nova Apaserv: Au fost terminate lucrările pentru: „Extinderea rețelelor de apă și canalizare in ZAA/Aglomerarea Flămânzi”

nova apaserv, botosani, stiri, anunt, intrerupere apaÎn ziua 4 septembrie 2020, a avut loc semnarea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru Contractul de Lucrări: „Extinderea rețelelor de apă și canalizare in ZAA/Aglomerarea Flămânzi”.

Contractul de Lucrări a reprezentat o componenta de bază a Proiectului Major „Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare-epurarea apelor uzate în judeţul Botoşani” – Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Sectorial  Mediu, continuat prin Proiectul Major:  „Fazarea proiectului extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare – epurarea apelor uzate in judeţul BotoşaniProiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructura Mare,  implementate de către Societatea Comerciala NOVA APASERV SA Botoşani, ca urmare a semnării Contractului de Finanţare din data de 23 august 2011, respectiv 15 decembrie 2016.

Bugetul total alocat pentru realizarea noului Proiectului Major a fost de  303.502.226 lei, din care, conform schemei de finanţare, 230.519.950 lei reprezintă finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană, echivalent cu 90,94 % din valoarea totală eligibilă aprobată. Prin Proiectul Major s-a realizat continuarea şi finalizarea Contractelor de Lucrări demarate prin programul derulat anterior şi cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Sectorial “Mediu”.

Vezi aici comunicatul de presă în formă integrală!

Aceasta componenta va contribui la realizarea unui sistem eficient de alimentare cu apă şi canalizare, la nivelul Operatorului Regional, prin lucrări de extindere a rețelei de alimentare cu apă de 32, 889 Km în orașul Flămânzi şi 30,116,5 Km în comuna Frumușica, lucrări de extindere a rețelelor de canalizare cu 35,764 km in orașul Flămânzi şi 23,581 Km in comuna Frumușica, construirea a 13 Stații de Pompare Apă Potabilă (una în orașul Flămânzi şi 12 în comuna Frumușica) şi a 11 Stații de Pompare Apa Uzata (7 în orașul Flămânzi şi 4 în comuna Frumușica).

Impreuna cu  celelalte componente fundamentale ale Proiectului Major şi anume:

Extinderea şi reabilitarea Staţiei de Tratare a Apei Potabile Ştefăneşti;

Extinderea rețelelor de apă și canalizare în ZAA/Aglomerarea Botoșani;

Îmbunătăţirea Staţiilor de Tratare a Apei Potabile Cătămărăşti şi Bucecea;

Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi canalizare în aglomerarea Dorohoi;

Extinderea reţelelor de canalizare în aglomerarea Vorona;

Construcţia staţiilor de Epurare a Apelor Uzate Flămânzi şi Vorona;

Reabilitarea şi extinderea staţiei de epurare a apelor uzate Dorohoi;

Construirea conductei de aducţiune de la Staţiei de Tratare a Apei Potabile Ștefănești la Săveni și devierea

 conductelor de aducţiune în zona alunecărilor de teren Leorda;

Asistenţă Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor;

Asistenţă Tehnica pentru Proiectare şi Managementul Proiectului,

proiectul şi-a propus atât îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la infrastructura de apă şi apă uzată, cât şi extinderea ariei de deservire a Operatorului Regional.

Finalizarea reuşită a Contractului de Lucrări va conduce la îndeplinirea unuia dintre obiectivele specifice ale Programului: asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor urbane şi stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apă/ uzată,  garantându-se  atât respectarea legislaţiei naționale cât şi a legislaţie europene în vigoare, privind conservarea condiţiilor de mediu.

 

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Sectorial  Mediu /  Programul Operaţional Infrastructura Mare

Date de contact Buznea Delia – Responsabil cu Presa şi Relaţii Publice în cadrul Unităţii de Implementare a Proiectului Tel: 0040-374-106-800; Fax:0040-374-106-803, E-mail: [email protected]; Web: www.NovaProject.ro     

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *