APIA Botoșani a reluat activitățile în baza cărora fermierii pot beneficia de subvenții

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA)- Centrul Județean Botoșani reamintește beneficiarilor de sprijin financiar că toate activitățile desfășurate de instituție în scopul implementării schemelor de sprijin destinate agriculturii  au fost reluate din data de 06 aprilie 2020.

 În conformitate cu Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr.89/03.04.2020  s-a aprobat metodologia de lucru privind primirea cererilor unice de plată aferente Campaniei 2020, a deconturilor justificative și vizarea carnetelor de  rentier agricol prin utilizarea mijloacelor electronice (telecomunicaţii), procedură valabilă pe toată perioada stării de urgență, care stabilește în mod unitar, clar, concret și detaliat întregul flux de lucru pentru depunerea și instrumentarea cererilor unice de plată fără prezența fizică a solicitanților și/sau a personalului altor instituții.

De asemenea, pentru a veni în sprijinul fermierilor și pentru a asigura completitudinea cererilor de plată depuse, OMADR 89/2020 prevede ca documentele care atestă utilizarea terenului, respectiv adeverințele eliberate de primării, să fie transmise la Centrul Județean sau Centrul Local APIA electronic, prin mijloacele de comunicații existente (pe e-mail scanat sau alte mijloace)  sens în care APIA comunică prin adresă semnată, scanată și transmisă pe e-mail Primăriilor lista cu beneficiarii pentru care e necesară adeverința.

Metodologia de lucru aprobată prin OMADR 89/2020 reglementează și situația în care fermierii nu pot accesa aplicația IPA Online, caz în care aceștia se vor adresa funcționarilor responsabili cu primirea cererilor unice de plată și se vor urma pașii procedurali prevăzuți de procedură, închiderea cererilor unice de plată în aplicație urmând a se realiza pe baza confirmării telefonice, prin poșta electronică sau a altor mijloace asumate de fermier.

Totodată, toate documentele necesare fermierilor la depunerea cererii pentru solicitarea la plată a schemelor si măsurilor din sectorul zootehnic sunt transmise electronic către APIA de către Agenția Națională pentru Zootehnie (ANZ).

Astfel, prin OMADR 89/2020 s-au instituit o serie de măsuri concrete menite să asigure flexibilizarea și fiabilizarea interacţiunii cu fermierii și să minimizeze, pe cât posibil efectele negative, asupra activităţilor din sectorul agricol.

În acest context, asigurăm toți fermierii că activitatea APIA se desfășoară în  condiții de stare de urgență dar în susținerea tuturor celor care sunt beneficiari ai formelor de sprijin destinat agriculturii pe care îi îndemnăm să fie aproape de angajații APIA și să contacteze responsabilii de dosar care îi vor sprijini pe deplin să finalizeze procesul de depunere electronică.

În perioada 2 martie – 10 aprilie 2020 la APIA – Centrul judetean Botosani s-au depus un număr total de 6.918 cereri de plată, pentru o suprafață de 20.262 hectare. Facem precizarea că 1.407 de cereri au fost depuse prin mijloace electronice, în perioada 06 aprilie – 10 aprilie, pentru o suprafață de 6.369 hectare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *