GAL Valea Siretului de Sus anunță lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru Măsura 01/2A Sprijin pentru îmbunătățirea performanței economice a fermelor prin asociativitate și Măsura 05/6B Sprijin pentru crearea de centre comunitare integrate

antet-GAL-Valea-Siretului-de-Sus-Botosani

Asociația Grupul de Acţiune Locală (GAL) Valea Siretului de Sus anunţă lansarea apelurilor deselecţie pentru:

 • MASURA 01/2A Sprijin pentru îmbunătățirea performanței economice a fermelor prin asociativitate
 • MĂSURA 05/6B Sprijin pentru crearea de centre comunitare integrate

 

 1. Data lansării apelului de selecție

Proiectele, un dosar original şi 2(două) dosare în copie, se vor depuneîncepând cu data de08.04.2019.

 1. Data limită de depunere a proiectelor

Data limită de depunere – 10.05.2019,orele 14.00.

 1. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiecte

Proiectele se vor depune la sediul GAL Valea Siretului de Sus, comuna Vorona, Judeţul Botoșani, zilnic, de luni până joi, în intervalul orar  08.00-16.00, iar vineri în intervalul orar 08.00-14.00.

Înultimazi de depunere a  proiectelor, aceasta se realizeazăpână la ora 14.00.

În mod obligatoriu, proiectul pentru care se solicită finanțare trebuie implementat în teritoriul GAL Valea Siretului de Sus. Aria geografică a teritoriului cuprinde comunele: Blândești, Gorbănești, Unțeni, Răchiți, Stăuceni, Vorona, Corni, Bălușeni, Cristești, Tudora, Coșula, Curtești, Vlădeni, Liteni (județul Suceava).

 1. Tipuri de beneficiari eligibili:

Măsura 01/2A:

 • Cooperative (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor.

Măsura 05/6B:

 • Autoritate a administraţiei publice localeacreditată, la data depunerii cererii de finanțare, în condiţiile legii;
 • Furnizori publici de servicii sociale acreditaţi, în condițiile legii;
 • Furnizori privați de servicii sociale acreditaţi, la data depunerii cererii de finanțare, în condiţiile legii:
 • asociaţii şi fundaţii constituite în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv filiale ale asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale recunoscute în conformitate cu legislaţia în vigoare în România
 • unităţi de cult/ structuri ale cultelor aparţinând cultelor religioase recunoscute în România şi constituite conform statutului sau codului canonic al cultului respectiv, inclusiv fundaţii şi asociaţii constituite de culte.
 • GAL-ul.
 1. Fondul disponibil – alocat pe sesiune, cu următoarele precizări:

Măsura 01/2A:

o Suma disponibila pe masura – 169.160 euro;

o Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect – 169.160 euro/proiect;

o Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) – 169.160 euro/proiect;

o Intensitatea sprijinului:

Rata sprijinului nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 169.160 euro.

Intensitatea se va majora cu 20 puncte suplimentare in cazul investitiilor colective si proiectelor integrate, dar nu va depasi 70% din totalul cheltuielilor nerambursabile.

Măsura 05/6B:

o Suma disponibila pe masura – 200.000 euro;

o Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect – 200.000 euro/proiect;

o Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) – 200.000 euro/proiect;

o Intensitatea sprijinului:

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritățile publice locale și ONG-uri care sunt negeneratoare de venit și nu va depăși 200.000 euro/proiect.

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit:

 • Suma minimă nerambursabilă: 000 euro/proiect;
 • Suma maximă nerambursabilă: 200.000 euro/proiect.

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi de 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit și nu va depăși 200.000 euro.

 1. Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate:

Pentru informaţii suplimentare, Asociația Grupul de Acţiune Locală (GAL) Valea Siretului de Sus va pune la dispoziţie un birou de relaţii cu publicul deschis de luni până vineri, de la 8.00-16.00, la sediul GAL Valea Siretului de Sus din comuna Vorona, judeţul Botoșani. Ne puteţi contacta la numărul de telefon 0231/588.743, e-mail: [email protected].

 1. Alte informații pe care GAL le consideră relevante:

Variantele  electronice (suport CD/DVD) sau pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate sunt disponibile la sediul  GAL.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com